Dość poprawek!

1 315 poprawek powinien w ciągu ostatnich 9 miesięcy zainstalować administrator średniej wielkości sieci komputerowej – wynika z raportu firmy Activis. Zdaniem analityków, producenci oprogramowania powinni wreszcie opracować inną metodę uaktualniania aplikacji.

1 315 poprawek powinien w ciągu ostatnich 9 miesięcy zainstalować administrator średniej wielkości sieci komputerowej – wynika z raportu firmy Activis. Zdaniem analityków, producenci oprogramowania powinni wreszcie opracować skuteczną, nie wymagająca interwencji użytkownika, metodę uaktualniania aplikacji.

Z opracowania wynika również, że niektóre firmy podjęły już stosowne wysiłki (zautomatyzowane pobieranie uaktualnień wprowadziły w niektórych swoich produktach m.in. Microsoft oraz Symantec), jednak zanim system zaczną stosować wszyscy więksi producenci, minie jeszcze co najmniej pół roku.

Problem jednak w tym, że nawet uproszczenie tego procesu nie rozwiązuje problemu. Większość krytycznych poprawek wymaga bowiem ponownego restartowania "poprawianej" aplikacji (lub systemu operacyjnego) – w przypadku dużych sieci lub serwerów internetowych może się to wiązać to z długimi przerwami w pracy.