Dostosowywanie autoodtwarzania

Autoodtwarzanie mimo, że często uprasza obsługę nośników umieszczanych w napędach CD czy portach USB bywa irytujące. Niektóre opcje tej funkcji używane bez ograniczeń i zastanowienia, pogarszają również bezpieczeństwo komputera. Z mechanizmów autoodtwarzania korzysta bowiem wiele rodzajów złośliwych programów i wirusów. Funkcję należy prawidłowo skonfigurować


Funkcja autoodtwarzania ułatwia uruchamianie programów i wykonywanie różnych akcji na nośnikach podłączanych do działającego komputera. Usprawnia instalację aplikacji z płyt CD, włączanie muzyki czy przeglądanie zdjęć zapisanych na dyskach USB. Okno autoodtwarzania potrafi jednak być często bardzo irytujące. Pojawia się przecież na ekranie zawsze gdy umieścisz w napędzie płytę, bądź podłączysz do komputera pendriva, a nie wtedy, gdy jest potrzebne. Ponadto w miarę użytkowania komputera i instalowania nowych narzędzi zawartość tego okna rozrasta się oferując różne funkcje do otwierania, wyświetlania czy odtwarzania zawartości nośnika. A przecież i tak najczęściej przewija się listę w dół, by wybrać opcję wyświetlenia zapisanych na nośniku plików. Autoodtwarzanie obniża bezpieczeństwo, sprzyja bowiem rozprzestrzenianiu się różnych wirusów i złośliwych programów. Odpowiednie skonfigurowanie autoodtwarzania nie tylko może usprawnić pracę ale ograniczy również możliwość zainfekowania komputera wirusem. Narzędzie do konfiguracji dostępne jest w Viście i Windows 7.

1. Konfiguracja autoodtwarzania płyt

Aby skonfigurować autoodtwarzanie otwórz Panel sterowania i rozwijając listę Widok według w prawym górnym rogu, zmień sposób wyświetlania, wybierając na przykład opcję Małe ikony. Kliknij łącze Autoodwarzanie. Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć funkcję autoodtwarzania usuń zaznaczenie z opcji Użyj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urządzeń. Funkcja ta jest jednak na tyle elastyczna, że umożliwia oddzielne skonfigurowanie wykonywanych akcji dla różnych typów nośników. Warto z tego skorzystać. Zaraz po instalacji domyślne akcje nie są jeszcze zdefiniowane. Wyszukaj na liście zdarzenie, które chcesz skonfigurować, na przykład odtwarzanie płyty Audio CD (pozycja CD audio) i rozwijając listę z prawej strony poinformuj komputer, co ma zrobić gdy wykryje taką płytę w napędzie. Możesz wybrać aplikację do odtwarzania zapisanej na niej muzyki, wyświetlić zawartość krążka, skonfigurować system tak, by za każdym razem pytał co ma zrobić bądź nie podejmować żadnej operacji. Ta ostania opcja jest najlepszym wyborem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Lista poleceń może się różnić w zależności od programów zainstalowanych w systemie.

Po instalacji systemu większość domyślnych akcji odtwarzania nie jest jeszcze zdefiniowana

Po instalacji systemu większość domyślnych akcji odtwarzania nie jest jeszcze zdefiniowana

2. Konfiguracja autoodtwarzania nośników USB

W podobny sposób zdefiniujesz zachowanie systemu gdy rozpozna płytę DVD, z oprogramowaniem i grami czy na przykład czysty krążek umieszczony w napędzie. W tym ostatnim przypadku system inaczej traktuje nośniki CD, DVD i Blu-ray. Osobne opcje zostały przewidziane dla nośników zawierających obrazy, pliki audio bądź wideo, filmów CD i SVCD. Jeżeli chcesz określić zachowanie w sytuacji, gdy podłączysz do komputera zewnętrzne urządzenie USB będziesz mógł to zrobić dopiero po ustanowieniu komunikacji. Pojawi się ono w sekcji Urządzenia u dołu okna. Może to być na przykład iPhone, iPod czy dysk USB. Aby zaakceptować ustawienia wszystkich kategorii kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli będziesz chciał przywrócić domyślne zachowanie Windows kliknij polecenie Resetuj wszystkie domyślne.