Doświadcz i przeżyj

Pakiet biurowy Microsoftu w najnowszej wersji oferuje wiele ciekawych usprawnień. Część jest widoczna zaraz po uruchomieniu pakietu, część uruchamia się dopiero w czasie pracy z aplikacjami. Powiemy, na czym te nowości polegają i jak z nich korzystać.


Pakiet biurowy Microsoftu w najnowszej wersji oferuje wiele ciekawych usprawnień. Część jest widoczna zaraz po uruchomieniu pakietu, część uruchamia się dopiero w czasie pracy z aplikacjami. Powiemy, na czym te nowości polegają i jak z nich korzystać.

Office XP to piąte już wcielenie zestawu aplikacji biurowych. Microsoft postanowił nazwać pakiet tak samo jak nową wersję Windows: XP pochodzi od słowa "experience", czyli doświadczenie, przeżycie, wrażenie. Jakich przeżyć należy się spodziewać po elementach składowych Office'a, oznaczonych dla odmiany liczbą 2002? Wydawałoby się, że poprzednik o numerze 2000 wyczerpał praktycznie całą inwencję programistów, a analitycy przewidywali, iż jedyną drogą rozwoju będzie implementacja rozpoznawania mowy. Jednak rzeczywistość znów spłatała figla.

Rozpoznawanie mowy faktycznie pojawiło się w Office XP, lecz dostępne jest tylko dla trzech języków: angielskiego (i to amerykańskiego), japońskiego i chińskiego. Microsoft położył nacisk przede wszystkim na zwiększenie kontroli użytkownika nad automatyzacją procesu edycyjnego oraz ułatwienie obsługi aplikacji. Okna zadań i inteligentne znaczniki - najważniejsze nowości pakietu - upraszczają posługiwanie się aplikacjami i lepiej komunikują użytkownikowi to, co program chce w danej chwili wykonać.

Najczęstsze życzenia i zażalenia użytkowników zostały w dużej mierze wysłuchane. Z widoku zniknął denerwujący Asystent Office. Na pasku menu pojawiło się okno umożliwiające wpisywanie pytań do systemu Pomocy, dzięki któremu szybko uzyskasz podpowiedzi na temat wykorzystania funkcji pakietu. Wprowadzono narzędzie Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office - otwarte dokumenty możesz zapisać nawet wtedy, gdy aplikacja przestaje odpowiadać. Dokumenty są także automatycznie odzyskiwane podczas następnego uruchomienia programu.

Nowości Office XP nie są rewolucyjne, bo nic rewolucyjnego chyba nie da się już wymyślić. Jednak po pewnym czasie używania tego pakietu powrót do wersji 2000 okazuje się dość trudny - brakuje właśnie tych drobnostek, które ułatwiają codzienną pracę. Poniżej przedstawiamy część z nich.

Word 2002

Spośród aplikacji pakietu Office XP Word 2002 został poddany chyba największym zmianom - a przynajmniej najwięcej z nich znajdzie zastosowanie w codziennym użytku. Oprócz okienka zadań i inteligentnych znaczników pojawiło się dużo drobnych, aczkolwiek bardzo przydatnych usprawnień. Na przykład nareszcie można zaznaczać wiele fragmentów tekstu, trzymając naciśnięty klawisz [Ctrl] podczas wybierania kolejnych elementów, a łącza do stron internetowych i adresów e-mail uaktywniają się dopiero, wtedy gdy zostaną kliknięte z naciśniętym klawiszem [Ctrl].

Okienko zadań. W Wordzie Okienko zadań oferuje osiem funkcji przydatnych podczas pracy z dokumentami (w Excelu - tylko cztery). Aby je wywołać, z menu Widok wybierz Okienko zadań. Domyślnie pojawi się okno Nowy dokument; dostęp do pozostałych uzyskasz po kliknięciu strzałki w dół na pasku tytułu okna. Strzałki w lewo i prawo podobnie jak w przeglądarce WWW służą do szybkiego poruszania się po okienkach zadań. Okienko można w każdej chwili zamknąć przyciskiem X na pasku tytułu.

Inteligentny znacznik daje różne opcje formatowania wklejanego elementu...

Inteligentny znacznik daje różne opcje formatowania wklejanego elementu...

Duży, mądry Schowek. Schowek pakietu Office mieści aż 24 elementy, a jego zawartość jest teraz przedstawiana bardziej przejrzyście: w postaci miniatury (elementy graficzne i tabele) lub fragmentu tekstu. O pochodzeniu elementu (aplikacji źródłowej, z której został pobrany) mówią ikony. Jeśli chcesz włączyć podgląd Schowka, z menu Edycja wybierz Schowek pakietu Office albo dwukrotnie naciśnij [Ctrl C]. Aby wkleić element, wystarczy go kliknąć w oknie podglądu. Tak jak w poprzedniej wersji pakietu, przyciskiem Wklej wszystko i Wyczyść wszystko można wkleić lub usunąć całą zawartość Schowka. Jeśli chcesz usunąć konkretny element, najedź na niego kursorem, kliknij strzałkę z prawej strony ramki wyboru i z wywołanej listy wybierz Usuń.

Podczas wklejania elementów tekstowych możesz skorzystać z funkcji inteligentnych znaczników (Smart Tags). Gdy np. wkleisz tekst ze strony WWW, to w dokumencie na końcu wstawionego elementu pojawi się znacznik wklejania. Najedź na niego kursorem myszy i kliknij. Ujrzysz wówczas opcje formatowania dostępne dla wklejanego tekstu. Domyślnie zachowane jest formatowanie źródłowe, ale jeśli wolisz, żeby tekst nie odróżniał się od reszty dokumentu, wybierzu Uwzględnij formatowanie docelowe. Jeżeli w Schowku masz tabelę bądź informacje ze strony WWW zawierające elementy graficzne, a zależy Ci wyłącznie na tekście, wybierz Zachowaj tylko tekst.

...albo pozwala poprawić Autokorektę.

...albo pozwala poprawić Autokorektę.

Koryguj Autokorektę. Inteligentne znaczniki pojawiają się nie tylko przy wklejaniu. Występują także wtedy, gdy do akcji wkracza Autokorekta, np. zmieniając wielkość pierwszej litery po kropce albo poprawiając literówkę. Wówczas pod pierwszą literą automatycznie skorygowanego słowa dojrzysz mały niebieski prostokąt (pojawiający się po zbliżeniu kursora do wyrazu), który powiększa się do rozmiaru ikony, gdy wskażesz go myszą. Kliknięcie ikony rozwinie listę dostępnych opcji zależnych od sytuacji: cofnięcie interwencji Autokorekty, zatrzymanie podobnych działań w przyszłości bądź anulowanie Autokorekty tylko w tym przypadku. Można też przejść bezpośrednio do okna opcji Autokorekty (dostępnego z menu Narzędzia) i dokonać innych zmian.

Podręczne formatowanie. Pracę z długimi, złożonymi dokumentami ułatwia stosowanie stylów i formatowania. Dzięki stylom w ciągu kilku sekund można zmienić wygląd wszystkich nagłówków w dokumencie oraz utworzyć spis treści (choć teraz stosowanie nagłówków nie jest konieczne do utworzenia spisu treści - nową metodę opisujemy w akapicie "Spis treści bez stylu"). W Wordzie 2002 można nadawać style także listom numerowanym i punktowanym oraz tabelom. Do łatwiejszego posługiwania się stylami i ich modyfikacji służą dwa okienka zadań: Style i formatowanie oraz Wyświetlanie formatowania.

Okienko zadań Wyświetlanie formatowania porówna formatowanie dwóch fragmentów tekstu.

Okienko zadań Wyświetlanie formatowania porówna formatowanie dwóch fragmentów tekstu.

W okienku Style i formatowanie przedstawiane są dostępne style - tak jak zobaczysz je później na wydruku. Jeśli najedziesz kursorem myszy na dany styl i odczekasz sekundę, Word przedstawi w etykiecie właściwości formatowania tego stylu. Kliknięciem możesz zastosować wyróżniony styl do zaznaczonego fragmentu tekstu albo przyciskiem strzałki w dół wywołać listę alternatywnych operacji. Wśród nich jest zaznaczenie w dokumencie wszystkich wystąpień wskazanego stylu, ręczna modyfikacja stylu oraz aktualizacja do postaci takiej, jak w zaznaczonym fragmencie tekstu. Jeśli postanowisz usunąć wszelkie formatowanie i style z zaznaczonego tekstu, wybierz pozycję Wyczyść formatowanie na samej górze listy stylów.

Okienko Wyświetlanie formatowania pokaże wszystkie atrybuty zaznaczonego tekstu, umożliwiając jednocześnie szybką zmianę wybranego parametru - wystarczy tylko kliknąć łącze z jego nazwą, a otworzy się odpowiednie okno dialogowe z właściwym polem gotowym do edycji. Jeśli chcesz wiedzieć, skąd wzięły się dane elementy formatowania, zaznacz opcję Rozróżniaj źródła stylu u dołu okienka.

W tym okienku możesz również porównać formatowanie dwóch fragmentów tekstu: wskaż pierwszy fragment, zaznacz pole wyboru Porównaj z innym zaznaczeniem, wybierz inny fragment tekstu, a Word pokaże różnice w formatowaniu.