Doświadczenia prezesów

W trzeciej edycji badania "Doświadczenia Prezesów - The CEO Challenge" ankietowani menedżerowie mieli wskazać najważniejsze wyzwania, jakie w ciągu najbliższego roku postawi przed nimi otoczenie rynkowe oraz priorytetowe zadania w zarządzaniu firmą.

W światowej edycji badania przeprowadzonego przez The Conference Board

ankietę wysłano do 3 tys. prezesów z USA, Azji i Europy. Jako najważniejsze respondenci wskazali problemy:

1. Trwały i stały wzrost przychodów - 52%

2. Szybkość, elastyczność działania, zdolność do zmian - 47%

3. Zdobycie i utrzymanie lojalności klienta - 41%

4. Stymulowanie innowacyjności, twórczej postawy i przedsiębiorczości - 31%

5. Koszty/zdolność do innowacji - 29%

6. Dostępność sprawnej kadry zarządzającej - 26%

7. Ścisła kontrola kosztów - 25%

8. Planowanie sukcesji (kadra rezerwowa) - 25%

9. Wykorzystanie szans rozszerzenia działalności na nowych rynkach Azji - 23%

10. Przepływ wiedzy/idei/umiejętności wewnątrz firmy - 23%

W edycji polskiej ankietę otrzymało 500 prezesów, odpowiedzi udzieliło 68 osób. Ich zdaniem najważniejsze problemy to:

1. Zdobycie i utrzymanie lojalności klienta - 56%

2. Trwały i stały wzrost przychodów - 54%

3. Szybkość, elastyczność działania, zdolność do zmian - 41%

4. Ścisła kontrola kosztów - 38%

5. Szybkość reagowania na sygnały rynkowe - 37%

6. Działanie zgodnie z przepisami prawa - 32%

7. Powiązanie procesów informatyzacji z celami biznesowymi - 31%

8. Stymulowanie innowacyjności, twórczej postawy i przedsiębiorczości - 26%

9. Przepływ wiedzy/idei/umiejętności wewnątrz firmy - 25%

10. Zarządzanie gotówką - 24%.


Zobacz również