Doświadczenie z pracy społecznej pomaga w pracy zawodowej

Sondaż zrealizowany przez Deloitte&Touche USA LPP wśród pracujących Amerykanów dowodzi, że postrzegają oni zaangażowanie w sprawy społeczności za zdecydowanie pomocne w pracy.

86% badanych pracujących Amerykanów uważa, że wolontariat ma pozytywny wpływ na ich karierę. Zdecydowana większość badanych uważa, że ich bezinteresowne zaangażowanie w sprawy społeczności przynosi korzyść w postaci rozwoju umiejętności przydatnych w życiu biznesowym - w kwestii podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów czy negocjacji. Ci spośród ankietowanych, którzy zasiadali we władzach organizacji typu non-profit w większości (93%) uważają ponadto, że to doświadczenie poprawia ich zdolności przywódcze.

Badanie objęło 1093 osoby, margines błędu w badaniu to +/- 3%.

Oto szczegółowe ustalenia raportu:

@ 88% badanych uważa, że wolontariat usprawnia podejmowanie decyzji

@ 82% badanych jest zdania, że poprawia umiejętności negocjacyjne

@ 89%, że poprawia zdolności rozwiązywania problemów.


Zobacz również