Dotacje jednak dla małych i dużych

Pomysł, by w konkursie na wsparcie badań naukowych mogły brać udział tylko firmy z sektora MSP upadł. O unijną pomoc będą mogły starać się wszystkie typy przedsiębiorstw.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planowało ograniczyć dostęp do dotacji na wsparcie badań naukowych i wdrożenie ich wyników w życie, by zaburzyć wymaganej przez Komisję Europejską równowagi. Z informacji dziennika "Rzeczpospolita" wynika jednak, że takie rozwiązanie nie znajdzie zastosowania.

"O unijną pomoc będą mogły starać się wszystkie typy przedsiębiorstw" - powiedział "Rz" Jarosław Pawłowski, wiceminister rozwoju regionalnego. "Przeanalizowaliśmy wyniki czerwcowego konkursu i nie ma zagrożeń naruszenia tzw. parytetu podziału aplikacji" - wyjaśnił Pawłowski.

Decyzja cieszy zarówno duże firmy planujące udział w konkursie, jak i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wciąż jednak nierozstrzygnięta jest kwestia, jak resort rozwoju będzie pilnował podziału dotacji na małe i średnie firmy. Minister Pawłowski nie wyklucza wprowadzenia dwóch oddzielnych budżetów.

Czytaj także:

PARP: nowe konkursy na 800 mln zł

PARP: pieniądze na badania i rozwój przyznane