Drastyczne redukcje Lucenta

Lucent Technologies zwolni blisko 50% z zatrudnianych we Francji pracowników.

Lucent zdecydował się na wprowadzenie bardzo drastycznego planu restrukturyzacji firmy.

We francuskim oddziale Lucenta pracę straci 550 osób. Wydaje się, że jest to stosunkowo mała liczba w porównaniu z zapowiedzianymi przez firmę na początku roku redukcjami blisko 40 tysięcy pracowników. Jednak obecne zwolnienia obejmą blisko 50% z 1300 osobowej załogi Lucenta we Francji.

Zgodnie z prawem francuskim zarząd firmy musi odbyć z reprezentacją pracowników konsultacje, które pozwolą na ustalenie warunków zwolnień.

Zwolnienia są wynikiem słabej kondycji finansowej firmy. W drugim kwartale 2001 Lucent poniósł stratę w wysokości 3,25 miliarda USD.