DriverMax - tworzenie repozytorium sterowników

Liczba sterowników i programów zainstalowanych w systemie idzie często setki. Trudno zapanować nad regularna aktualizacją ich wszystkich. Na rynku są jednak programy, które wyręczą cię z tego kłopotliwego zadania.

Pojęcie aktualizacja kojarzy się zwykle z instalacjami poprawek do sytemu operacyjnego. Tymczasem warto również instalować nowe warianty programów, lepsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze sterowniki. Śledzenie wszystkich zmian może zabrać sporo czasu dlatego powstały programy, które wykonują te operacje automatycznie.

Jeżeli jednak chcesz korzystać z tego typu programów świadomie, musisz zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie są tak samo skuteczne. Aby mieć pewność, że system został prawidłowo przeskanowany warto użyć kilku jednocześnie. Tym bardziej, że obiekty zakwalifikowane przez jedną aplikację jako konieczne do aktualizacji, są kompletnie ignorowane przez inną. Do prawidłowego działania skanerów konieczne jest także połączenie z Internetem. Poza tym, o ile można za darmo aktualizować tą metodą zainstalowane w systemie programy to automatycznego pobierania nowszych sterowników trzeba najczęściej wykupić licencję.

Za pomocą DriverMaksa możesz stworzyć kopię zapasową używanych w systemie sterowników. To nieocenione rozwiązanie jeżeli do prawidłowego działania poszczególnych urządzeń potrzebne są drivery producentów. W razie reinstalacji Windows nie będziesz tracił czasu na ich szukanie i pobieranie z sieci. Zainstalujesz je z gotowego repozytorium.

1. Po pierwszym uruchomieniu programu powinieneś rozpocząć od jego rejestracji. W przeciwnym razie dostęp do funkcji będzie utrudniony. Kliknij na przykład komunikat Not registered - please click here widoczny na dolnej krawędzi okna i wybierz przycisk OK i Next. Zaznacz I would like to create a new account i przejdź dalej. Wypełnij pola formularza i zakończ procedurę przyciskiem Finish. Odbierz pocztę i klikając zawarte w niej łącze aktywuj zarejestrowane konto.

DriverMax - tworzenie repozytorium sterowników

DriverMax wyszukuje wszystkie zainstalowane w systemie urządzenia i powiązane z nimi pliki sterowników

2. Teraz możesz już sprawdzić, jakie urządzenia i sterowniki funkcjonują w systemie. Szczegółowe informacje wyświetlisz klikając polecenie Driver downloads and info i Detailed hardware information. Aby przygotować raport do druku rozwiń grupę Driver backup and restore i użyj polecenia Installed driver report. Po chwili wystarczy wybrać format raportu zaznaczając jedno z poleceń HTML report bądź TEXT report i kliknąć OK.

3. Przed utworzeniem archiwum sterowników warto sprawdzić, czy nie ma ich nowszych wersji. Przejrzyste zestawienie wyświetlisz na stronie internetowej za pomocą polecenia Driver downloads and info i Check online for driver updates. Działający w tle agent na bieżąco aktualizuje informacje o sterownikach możesz więc również kliknąć ikonę programu widoczną w zasobniku systemowym i wybrać komendę Show DriverMax Agent Window. Na karcie Agent status w sekcji Download and upload queue wyświetlona jest lista sterowników do pobrania i do wysłania (program przesyła dane o wyszukanych w systemie driverach). Po kliknięciu karty Available updates zobaczysz listę dostępnych aktualizacji. Aby pobrać wybraną, zaznacz ją i kliknij przycisk Download, a następnie Instant driver download. Uwaga, wersja bezpłatna programu nie pozwala pobierać plików, informuje jedynie od nowszych sterownikach.

4. Wróć do głównego okna programu, rozwiń sekcję Driver backup and restore i kliknij polecenie Backup drivers. Przejdź do drugiego okna kreatora. Zaznacz sterowniki, których kopie chcesz wykonać bądź użyj przycisku Select All, by wybrać wszystkie. Kliknij Next, wskaż miejsce na dysku, w którym zostanie zapisany plik i ponownie kliknij Next. Jeżeli chcesz od razu skompresować tworzone repozytorium zaznacz wcześniej opcję Export All selected drivers to a compressed file. Zakończ pracę kreatora przyciskiem Close. Po ewentualnej reinstalacji systemu, zainstaluj program i z sekcji Driver backup and restore wybierz polecenie Restore drivers from backup. Pamiętaj, że użycie tego polecenia wymaga uprawnień administratora.