Droga Polska

W Polsce jest drożej niż w Czechach i krajach nadbałtyckich i tylko niewiele taniej niż np. w Hiszpanii.

Jak podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w Polsce jest drożej niż w sąsiednich krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Eurostat porównał ceny towarów i usług z 2001 roku, wyrażone w umownych jednostkach siły nabywczej, z uwzględnieniem różnic cen i płac, z państw należących już do Unii, z 10 państw przystępujących w 2004 roku oraz z pozostałych kandydujących, a także z Islandii, Norwegii i Szwajcarii.

Ceny towarów kupowanych w Polsce przez gospodarstwa domowe wynosiły 74% średniej unijnej, a usług - 49%, zaś ceny usług kupowanych przez administrację publiczną wynosiły 42% średniej UE.

W Czechach, na Litwie, Łotwie i w Estonii jest taniej niż w Polsce - ceny towarów kupowanych przez gospodarstwa domowe sięgały w 2001 roku 64% unijnej średniej, a usług 33%. Natomiast drożej niż w naszym kraju - wśród państw kandydujących do UE - jest na Cyprze i w Słowenii.

W Europie Zachodniej najdrożej jest w Norwegii i w Szwajcarii - w tej ostatniej usługi są trzy razy droższe niż w Polsce. Natomiast w samej Unii najdroższe są kraje nordyckie i Wielka Brytania, a najtańsze Portugalia, Hiszpania i Grecja.