Drop Team w planie wydawniczym Nicolas Games

Firma Nicolas Games poinformowała, że w jej planie wydawniczym znalazła się gra strategiczna Drop Team.

Drop Team w planie wydawniczym Nicolas Games
DropTeam to taktyczna symulacja naziemnych starć sił pancernych w odległej przyszłości. Gracze walczą o kontrolę nad istotnymi miejscami na wielu planetach, z których część jest pełna życia jak Ziemia, inne są radioaktywnymi pustyniami.

Za pomocą okrętów desantowych gracze dostarczają na planety pojazdy bojowe i rozmaite maszyny - czujniki, miny i automatyczne wieżyczki.

Użytkownik dowodzi wieloma typami pojazdów opancerzonych, koordynując działania swojego zespołu, w tym SI, artylerię i inne jednostki. Co ciekawe, w grze nie ma "punktów zdrowia", sztucznie ograniczonej widoczności, nierealnie krótkiego zasięgu broni, ani innych uproszczeń typowych dla wielu gier s-f.

Zamiast tego, autorzy postarali się o jak najwierniejsze odwzorowanie pola bitwy. Przejawia się to np. w realistycznym systemie walki uwzględniającym penetrację pancerza, różne rodzaje amunicji i szczegółowe uszkodzenia wnętrza pojazdów.

Sama akcja Drop Team toczy się w najbardziej oddalonych i odludnych zakątkach znanej galaktyki, w regionie kosmosu określanym jako "Pierścień". W Pierścieniu jest niewiele działających osiedli, ale znajdują się one poza strefą wpływów Ententy Mu Are. Ententa była największą organizacją centralną ludzkości, obejmującą setki światów.

Pierścień został zasiedlony i rozkwitł dzięki tym, którzy oddzielili się od Ententy. W momencie, gry flota i marines Mu Arae podjęli siłową próbę "ponownej integracji" światów Pierścienia, wybuchła wojna, która w większości zniszczyła osiedla na planetach Pierścienia.

Więcej informacji o Drop Team podamy już wkrótce. Tutaj znajduje się oficjalna strona gry.