Dropbox - nowa wersja już do pobrania

Dropbox jest popularnym narzędziem do wykonywania automatycznego backupu i synchronizowania plików. Jego najnowszą wersję można już pobrać z naszego serwera.

Dropbox składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji instalowanej w systemie pod którym to pracuje komputer użytkownika. Darmowa wersja gwarantuje 2 GB przestrzeni dyskowej do zagospodarowania.

Dropbox tworzy w systemie własny katalog. Wszystkie umieszczone w nim pliki są automatycznie synchronizowane z serwerem. Tym samym po instalacji w innym komputerze, pliki z serwera zostaną automatycznie pobrane, a zmiany wprowadzane w jednym systemie będą automatycznie implementowane do pozostałych natychmiast po uruchomieniu komputera.

Zobacz również:

  • Dropbox dodaje nowe narzędzia do wyszukiwania i organizowania plików
  • Jak zamknąć swoje konto Facebook? [PORADNIK]

Zapraszamy do pobrania Dropbox 1.2.36 Experimental z naszego serwera.