Droższe nośniki CD-R

Już latem br. można się spodziewać aż trzykrotnego wzrostu cen płyt CD-R.

Przedstawiciele firm Memorex, TDK i Verbatim przewidują, że latem 2001 r. ceny czystych płyt CD-R mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. Według producentów konieczność tak dużej podwyżki wynika z bardzo wysokich opłat licencyjnych pobieranych przez właścicieli patentów z tytułu wykorzystania zaawansowanych technologii przy produkcji nośników. Prowizje licencyjne mogą stanowić nawet 30-40% kosztów produkcji. Ponadto wpływ na zwiększenie cen może mieć gwałtowny wzrost popytu na czyste płyty, połączony z niedostateczną podażą tego typu produktów. Sytuację na rynku skomplikowały także bankructwa kilku niewielkich producentów azjatyckich, którzy zbyt wcześnie rozpoczęli masową produkcję CD-R i w rezultacie musieli ustalić cenę sprzedaży płyt CD poniżej kosztów produkcji.

Szacuje się, że na rynku amerykańskim cena standardowej, 650 MB płyty CD-R (bez opakowania) będzie wynosić 30-35 centów za sztukę. Dotychczas taka płyta kosztowała ok. 10 centów. Na rynkach europejskich ceny będą odpowiednio wyższe, na co mają wpływ m.in. opłaty celne oraz wyższe koszty transportu. Ceny płyt CD-RW nie powinny się zmienić.


Zobacz również