Drugi komunikat Enigmy złamany

Na początku marca udało się złamać drugi z kryptogramów Enigmy z czasów II Wojny Światowej.

Komunikaty są łamane w ramach projektu Enigma M4 Cracking Project. Pierwszy komunikat został złamany 20. lutego, drugi już 7. marca. Do złamania pozostał trzeci, ostatni.

W drugim złamanym komunikacie kapitan okrętu podwodnego U623 donosi o braku nieprzyjacielskich konwojów w jego sektorze i informuje o aktualnych warunkach pogodowych.

Łamanie kryptogramów jest prowadzone przy pomocy rozproszonych komputerów z całego świata, które uruchamiają aplikację kliencką projektu M4. Każdy komputer przeszukuje fragment zbioru wszystkich możliwych kluczy i wysyła wynik do "centrali". Pod koniec lutego kryptogram enigmy łamało łącznie około 2,5 tys. komputerów. Programy klienckie są dostępne pod Windows i systemy uniksowe w postaci kodu źródłowego.

Projekt M4 Enigma: http://www.bytereef.org/m4-project-blog.html


Zobacz również