Drukarka Epson niczym... serwis Netflix, czyli o korzyściach z outsourcingu druku

Model usługowy korzystania z nowoczesnych technologii staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularny – zamiast kupować filmy, płacimy abonament w Netflixie, a auta wypożyczamy na minuty lub leasingujemy. To wygodna i atrakcyjna cenowo metoda płacenia za korzystanie z najróżniejszych współczesnych dóbr. Nic więc dziwnego, że dotarła ona również do świata druku – dzięki firmie Epson, której program Print & Save pozwala użytkownikom biznesowym na obniżenie kosztów druku nawet o 40%!

W ostatnich latach pojawiały się opinie, że wraz z upowszechnianiem się nowych narzędzi do komunikacji elektronicznej rola klasycznych papierowych dokumentów w biznesie będzie malała. Praktyka pokazuje jednak, że nic takiego nie następuje, a zdecydowana większość użytkowników biznesowych nie wyobraża sobie pracy bez drukowanych dokumentów. W wielu organizacjach obserwowany jest wręcz odwrotny trend – wielu użytkowników drukuje coraz więcej, co związane jest m.in. ze spadającymi kosztami oraz coraz wyższą jakością wydruków (co zawdzięczamy w znacznej mierze właśnie firmie Epson i jej znakomitym drukarkom dla firm z serii WorkForce Pro).

Jednocześnie wiele firm szuka cały czas rozwiązań i narzędzi, które pozwolą im na redukowanie i optymalizowanie różnych kosztów organizacyjnych, w tym kosztów druku. To właśnie z myślą o nich Epson przygotował nowatorskie modele finansowania usług druku pozwalające na redukcję kosztów zakupu i eksploatacji urządzeń drukujących oraz pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnego sprzętu.

Świetnym przykładem jest usługa Epson Print &Save, czyli profesjonalny, zarządzany pakiet usług drukowania, dzięki któremu firmy mogą znacząco obniżyć koszty druku w porównaniu z kupowaniem osobno materiałów eksploatacyjnych i pakietów serwisowych (nawet o 40%).

Prosty patent na oszczędności

Zasada działania programu jest prosta – na początku współpracy klient (przy wsparciu specjalisty Epsona) szacuje swoje miesięczne zapotrzebowania na usługi wydruku, a następnie ustalana jest stała miesięczna stawka opłaty za druk. W ramach tej kwoty klient otrzymuje do dyspozycji optymalnie dobrane do jego potrzeb urządzenia drukujące oraz wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne, a także pełne wsparcie techniczne i gwarancję niezawodności. Nie ma żadnych kosztów dodatkowych – dla firm to wygodna i najbardziej korzystna finansowo (oraz fiskalnie) forma płacenia za wydruki.

Alternatywnym rozwiązaniem jest podpisanie umowy na obsługę w zakresie dostarczania materiałów eksploatacyjnych. W tym wariancie firma korzysta z własnego sprzętu drukującego (kupionego na standardowych zasadach), ale zleca zewnętrznemu dostawcy dbanie, by sprzęt był zawsze gotowy do pracy i zaopatrzony w niezbędne materiały eksploatacyjne.

Z naszych obserwacji wynika, że dla klientów kluczowy jest tutaj przede wszystkim argument finansowy. Wdrażając takie rozwiązanie, nasz klient otrzymuje usługę szytą na miarę i pozwalającą na precyzyjne szacowanie wydatków. Pozwala to przerzucić na barki dostawcy wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe związane z utrzymaniem urządzenia” – wyjaśnia Robert Reszkowski z Epsona.

Doskonałe wydruki bez zbędnych kosztów i komplikacji

Model wypożyczania dóbr zamiast ich nabywania na własność od lat święci triumfy w każdym obszarze – od leasingu samochodów po internetowe serwisy z filmami w rodzaju HBO GO czy Netflix. Z punktu widzenia klienta tak naprawdę nic się nie zmienia – wciąż ma realną możliwość skorzystania z danej usługi, ale może zapłacić za nią znacznie mniej. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się właśnie w przypadku outsourcingu druku – eliminujemy bowiem wydatki związane z koniecznością opłacenia pracownika do obsługi urządzeń czy przestrzeni magazynowej do przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Wszystkim zajmuje się zewnętrzna firma – Epson. Klient ma za to do dyspozycji wszystkie zalety samego sprzętu, który jest podstawą tego systemu. Mam tutaj na myśli np. znaną z drukarek atramentowych Epson dla biznesu wydajność (przy wymiernych oszczędnościach) czy trwałość druku. Dodatkowo po wejściu w życie RODO coraz większe znaczenie związane jest z bezpieczeństwem obiegu dokumentów i precyzją rozliczeń, a to zapewniają systemy zarządzania uprawnieniami użytkowników takie jak rozwiązania Epson Print Admin” – podsumowuje Reszkowski.

www.epson.pl/wfp

business@epson.pl