Du ju spik obcy lengłicz?


Du ju spik obcy lengłicz?

Język angielski w praktyce

Program jest przeznaczony do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym i średnim. Zawarty w nim materiał oparto na 1256 ćwiczeniach i testach podzielonych na 53 grupy tematyczne. W trakcie wykonywania ćwiczeń program może wyświetlać podpowiedzi.

Znajduje się w nim także obszerny słownik angielsko-polski, a także poradnik gramatyczny. Specjalny algorytm sprawdzający nabytą wiedzę precyzyjnie wskazuje zakres materiału, który powinien zostać powtórzony. Wyniki testów można zapisywać na dysku, dzięki czemu można je potem analizować. Program będzie doskonałą pomocą dla osób, które przygotowują się do egzaminów, zarówno maturalnych, jak i na studia wyższe.

Travel Broadens the Mind

Jest to multimedialny podręcznik języka angielskiego sporządzony na podstawie książkowego wydania tego podręcznika pod tym samym tytułem, wydanego przez wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Aplikacja jest pomocą naukową dla osób już uczących się języka i noszących się z zamiarem wyjazdu za granicę, potrzebujących pomocy w szybkim "podszlifowaniu" umiejętności językowych. Podręcznik zawiera materiał zbudowany w formie dialogów uzupełnionych fragmentami listów, rozważań itp. podzielony na 87 lekcji. Dialogi ilustrują codzienne sytuacje życiowe, w jakich może znaleźć się czytelnik, będąc za granicą (np. pytanie o drogę, płacenie w sklepie itp.). Każdy dialog jest czytany przez lektorów oraz przetłumaczony na język polski. Uczeń ma także możliwość nagrywania swoich kwestii w ślad za lektorem i porównywania ich z oryginałem na podstawie wykresów.

Program daje także możliwość skontrolowania nabytych umiejętności. Jednym z testów jest dyktando sprawdzające rozumienie słuchanego tekstu. Podczas gdy lektor czyta kolejne frazy, użytkownik ma za zadanie poprawne zapisanie ich na ekranie. Komputer koryguje odpowiedź czytelnika, wyróżniając błędy i podając obok poprawną odpowiedź. Dostępne są także dwa inne testy: tłumaczenie wyrazów z angielskiego na polski i odwrotnie oraz łączenie wyrazów angielskich z ich polskimi odpowiednikami za pomocą graficznych linek.

Jako ćwiczenia dodatkowe program oferuje naukę literowania (przydatna np. w rozmowach telefonicznych) oraz naukę czasowników nieregularnych. Aplikacja zawiera także dźwiękowy słownik angielsko-polski ograniczony do wyrazów zawartych programie.

"Travel Broadens the Mind" bazuje na brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Daje się jednak odczuć obecność elementów zaczerpniętych z odmiany amerykańskiej.

Du ju spik obcy lengłicz?

Cross Country

Multimedialny, interaktywny kurs języka angielskiego dla młodzieży, skonstruowany na podstawie książkowo-kasetowego kursu języka angielskiego brytyjskiego wydawnictwa Phoenix Prentice Hall MacMillan. Materiał dydaktyczny obejmuje naukę języka angielskiego w czterdziestu sześciu lekcjach i pięciu podsumowaniach gramatycznych, na poziomie podstawowym i średnim. Każda lekcja składa się z kilku głównych tematów, obej-mujących słownictwo, dialogi, zagadnienia gramatyczne i wymowę, przekazywanych w formie prezentacji multimedialnych. Program wykorzystuje metodę Supermemo do przypominania i odświeżania wcześniej zapamiętanych informacji i zawiera: prawie 3000 ćwiczeń utrwalających znajomość słownictwa, gra-matyki, pisowni i wymowy, ponad 200 stron prezentacji zdjęć, ilustracji, nagrań lektorów, gier, piosenek i zabawnych dialogów w formie animowanych historyjek. Cross Country wprowadza taki zasób słownictwa, jaki uzyskuje się przez rok intensywnej nauki, prezentuje również wiele ciekawostek kulturowo-krajoznawczych ze Stanów Zjednoczonych.

Du ju spik obcy lengłicz?

LANGMaster Interactive English

Pakiet multimedialny zawierający: LANGMaster Readers (trzy poziomy zaawansowania od podstawowego do średniego), dwanaście multimedialnych podręczników na płytach CD-ROM, nawiązujących do uproszczonych wersji książek z serii Heinemann Guided Readers oraz Collins Cobuild - multimedialny słownik języka angielskiego. Każdy z poziomów i słownik można kupić w zestawie lub oddzielnie.

Kursy zawierają wiele stron tekstu, godziny nagrań (teksty czytane przez lektorów), setki kolorowych ilustracji oraz mnóstwo różnorodnych ćwiczeń. Interaktywne ćwiczenia obejmują: czytanie, rozumienie ze słuchu, właściwą interpretację znaczeń i prawidłową wymowę wraz z pisownią. Program umożliwia nagrywanie wypowiedzi ucznia i porównywanie ich z wypowiedziami lektora.

Pakiet LANGMaster Interactive English wykorzystuje metodę RE-WISE specjalnie opracowaną (przy udziale ekspertów) do nauki obcych słów i wyrażeń w szybki i efektywny sposób. Polega ona na odpowiednim i regularnym "dozo-waniu" wyrażeń, tak aby zostały zapamiętane.

Du ju spik obcy lengłicz?

English in Action

Program umożliwia naukę języka angielskiego na przykładach wypowiedzi osobistości znanych z ekranów telewizyjnych. Electronic Publishing Association, przy wsparciu telewizji SKY NEWS, przygotowała oryginalny program, będący doskonałą pomocą w nauce.

Zadaniem English in Action jest przede wszystkim wykształcenie umiejętności rozumienia języka ze słuchu. Cztery płyty CD-ROM zawierają wywiady ze sławnymi politykami, piosenkarzami, aktorami i pisarzami. Dzięki takiemu zróżnicowaniu wypowiadających się, użytkownik uczy się rozumieć zarówno język literacki, jak i podwórkowy slang. Program uczy brytyjskiej i amerykańskiej odmiany angielskiego. Materiał jest podzielony na partie w zależności od poziomu zaawansowania uczącego się. Nabyte umiejętności można sprawdzić dzięki ćwiczeniom z zakresu rozumienia, czytania i pisania w języku angielskim.