Du ju spik obcy lengłicz?


Du ju spik obcy lengłicz?

English+ 2.0

Znakomity, trzyczęściowy kurs języka angielskiego. Dwa poziomy basic i intermediate znajdują się na 6 dyskach CD-ROM (trzy płyty na jeden poziom), a poziom dla zaawansowanych zajmuje cztery CD-ROM-y. Każdy z poziomów znajduje się w sprzedaży osobno i jest niezależny od pozostałych. Na poziomie podstawowym można się zapoznać z podstawowymi zasadami gramatyki oraz słownictwem z kilku różnych bloków tematycznych. Na poziomie dla średnio zaawansowanych są wprowadzane bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne i ćwiczenia pozwalające utrwalić słownictwo. I wreszcie poziom dla zaawansowanych, na którym można dodatkowo poszerzyć i utrwalić posiadaną wiedzę i umiejętności. Znajduje się tu także kompendium wiedzy dotyczące wszystkich struktur gramatycznych i wykaz najczęściej popełnianych błędów.

Program został wyposażony w moduł rozpoznawania mowy, który pomaga uczniowi uniknąć błędów wymowy. Naukę uatrakcyjniają także gry językowe. Aplikacja współpracuje z Internetem, dzięki czemu użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu i wymiany korespondencji z członkami English Club z całego świata.

English+ 2.0 może być uruchamiany zarówno w systemach Windows 95/98 jak i 3.1x.

To Speak & to Live in America

Jest to pięciopłytowy kurs amerykańskiej odmiany języka angielskiego. Dwie podstawowe części, a także Konwersacje i Gramatyka zostały skonstruowane w formie podróży przez Amerykę, z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej znaczących miejsc m.in.: Nowy Jork, Waszyngton, Chicago, Atlanta, San Francisco i Arizona. Ucząc się języka w ten sposób, użytkownik ma okazję poznać geografię Ameryki, obyczajowość i kulturę dzięki rozmowom z maklerami giełdowymi, hazardzistami w Las Vegas, bezdomnymi w Central Parku oraz turystami w Wielkich Kanionach Kolorado.

Dwie pierwsze części kursu zawierają 9 godzin dialogów tematycznych nagranych przez lektorów amerykańskich. W każdej części znajduje się 400 ćwiczeń, oprócz pomocniczych przywoływanych przez wideo przewodnika, kiedy program uzna, że uczeń nie radzi sobie z jakąś partią materiału. Ułatwieniem jest także możliwość płynnej regulacji szybkości wypowiedzi lektorów bez utraty jakości i jasności wypowiedzi.

Program wyposażony jest w funkcję Intellispeech, umożliwiającą analizę wymowy uczącego się, ocenę jej poprawności i wskazanie błędów, a także udźwiękowiony słownik zawierający 6032 hasła.

Język niemiecki

Euro Plus+ Sprachkurs Deutsch

Kurs języka niemieckiego, na trzech płytach CD-ROM, opracowany na podstawie książkowego kursu Sprachkurs Deutsch firmy Verlag Moritz Diesterweg. Na czwartej płycie znajdują się animowane lekcje wideo Schau Mal An. Program wykorzystuje ten sam interfejs użytkownika co kurs języka angielskiego Euro Plus+ Flying Colours.

Euro Plus+ Sprachkurs Deutsch 2.0

Pełny kurs (trzy poziomy zaawansowania na sześciu płytach CD-ROM) odpowiada 450 godzinom intensywnej nauki na tradycyjnym kursie. Zawiera tysiące interaktywnych ćwiczeń, nagrań, fotografii i rysunków, setki dialogów, scenek rodzajowych i opowiadań, a także specjalnie przygotowane sekwencje wideo.

Oprócz standardowych funkcji, jak hipertekst, wielobarwne grafiki, dźwięk jakości płyty CD i porównywanie własnych nagrań z głosem lektora, EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch 2 oferuje możliwość rozpoznawania głosu użytkownika za pomocą mechanizmu IBM ViaVoice, a także współpracę z Internetem. Dzięki temu można konsultować się z nauczycielem, rozmawiać z ludźmi z różnych stron świata, zmagać się z nimi w pięciu grach językowych, a także prezentować swoje opinie na forum publicznym. Uczeń ma także dostęp do serwisów z aktualnościami, pisanymi językiem odpowiednim dla aktualnego poziomu nauki.

Du ju spik obcy lengłicz?

Deine Chancen in Deutsch

Jest to zestaw czterech baz wiedzy, przeznaczonych do nauki słownictwa i gramatyki języka niemieckiego. Zakres słownictwa odpowiada aktywnie wykorzystywanemu przez przeciętnego Niemca. Baza zawiera ponad 6 tysięcy słów z przykładami zastosowania w zwrotach i zdaniach, trzynaście grup tematycznych, możliwość nauki według tematyki lub częstotliwości występowania słów w języku, nagrania wszystkich słów w bazie. Schreibtest sprawdza znajomość pisowni i umiejętność rozumienia wypowiedzi lektora.

Du ju spik obcy lengłicz?

eTeacher 4.0 Niemiecki

eTeacher 4.0 Niemiecki opiera się na tym samym mechanizmie co 4.0 Angielski. Zawiera ponad trzysta ćwiczeń obrazkowych i tekstowych,16-bitowe nagrania lektorów, wbudowany podręcznik gramatyki i edytory ćwiczeń.

Du ju spik obcy lengłicz?

Deutsch Kompakt SuperMemo

Uniwersalny kurs języka niemieckiego dla szkół podstawowych, oparty na kursie książkowym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Złożony jest z czterech części, a każda z nich jest odpowiednikiem jednego roku nauki w szkole. Przeznaczony jest dla uczniów od piątej klasy szkoły podstawowej.