Dużo debiutantów

Jak wynika z najnowszych badań PricewaterhouseCoopers, dotyczących pierwotnych emisji akcji, w pierwszym kwartale br. europejski rynek IPO był bardzo aktywny.

Ankieta przeprowadzona w ramach IPO Watch Europe dotyczyła zarówno wielkości jaki i wartości pierwotnych emisji akcji spółek giełdowych na najważniejszych europejskich parkietach. Od początku roku do końca marca miało miejsce 96 IPO, znacznie więcej w porównaniu z 56 w analogicznym okresie 2004 roku, ale mniej niż w IV kw. 2004 roku (152 debiuty).

Łączna wartość IPO w I kw. br. wyniosła 5759 mln euro, co stanowi spadek wobec 8639 euro w ostatnim kwartale ub. r. i niewielki wzrost wobec 5240 mln euro w I kw. 2004 r. Jedną z przyczyn jest wzmożona aktywność londyńskiego rynku małych spółek (AIM) i relatywny brak dużych ofert. W I kw. 2005 r. pojawiły się tylko dwa debiuty o wartościach przekraczających 1 mld euro. Średnia wartość ofert wyniosła 60 mln euro, w porównaniu z 94 mln euro w analogicznym okresie rok wcześniej.

"Rok 2005 na europejskich rynkach IPO rozpoczął się dobrze, z liczbą ofert znacząco wyższą niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, głównie dzięki dużej aktywności AIM. Rosnąca liczba zagranicznych spółek debiutuje w Londynie, w tym Sistema, rosyjski konglomerat telekomunikacyjny, który był zarazem największą w Europie ofertą kwartału. Europa w dalszym ciągu góruje nad USA pod względem liczby IPO, jednak średnia wartość oferty pozostaje niższa. Rynek amerykański przyciągnął zaledwie dwóch zagranicznych debiutantów w porównaniu do 20 w Europie, gdyż spółki nadal doświadczają problemów związanych z dostosowaniem się do wymogów ustawy Sarbanes Oxley" - skomentował wyniki badania Tom Troubridge, szef grupy ds. rynków kapitałowych w PricewaterhouseCoopers w Londynie.

Londyn ponownie był najpopularniejszym rynkiem pod względem liczby IPO - odnotowano tam 68% wszystkich debiutów w Europie. Na drugim miejscu pod względem liczby debiutów znalazła się Warszawa, choć wartościowo spadła z miejsca drugiego na piąte, ponieważ w tym kwartale nie było dużych ofert, podobnych do PKO BP z poprzedniego kwartału. W I kw. br. zadebiutowało 9 spółek, o łącznej wartości ofert 222 mln euro (w poprzednim kwartale wartość ofert wyniosła łącznie 2677 mln euro, odnotowano 17 IPO). Średnia wartość ofert wyniosła 24,7 mln euro.

"Giełda w Warszawie ciągle odnotowuje spory napływ debiutantów, jednak tempo wzrostu nie jest już tak znaczące jak w trzecim i czwartym kwartale 2004 r. Na dalszy rozwój sytuacji będą miały wpływ zarówno nastroje na rynku akcji uwarunkowane sytuacją polityczną i makroekonomiczną, jak i czekające nas zmiany regulacyjne związane z przyjęciem przepisów Unii Europejskiej dotyczących prospektów emisyjnych oraz konieczności stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej" - powiedział Tomasz Konieczny, specjalista ds. rynków kapitałowych w PricewaterhouseCoopers w Polsce.


Zobacz również