Dużo głębiej już nie będzie

OECD zmienił oficjalną prognozę dla krajów członkowskich na przyszły rok: zamiast zmniejszenia się PKB o 0,1%, spodziewa się słabego wzrostu na poziomie 0,7%.

Gospodarki krajów należących do OECD w tym roku zmniejszą się łącznie o 4,1%, aby w przyszłym roku rozpocząć odbudowę PKB w tempie 0,7%. Światowa gospodarka straci jeszcze w tym roku 2,2%, ale przyszły rok przyniesie już łączny wzrost na poziomie 2,3%.

Oznaki poprawy sytuacji są już widoczne w dużych krajach spoza grona OECD, np. w Chinach. Z kolei w amerykańskiej gospodarce odbicie od dna spodziewane jest już w drugiej połowie br. Gorsze perspektywy ma przed sobą strefa euro, analiza OECD zakłada dalszy spadek w br. na poziomie -4,9% i brak wzrostu w przyszłym roku.

Czerwcowa prognoza OECD dla Polski zakładała spadek PKB na poziomie 0,4% w br. i wzrost w roku przyszłym na poziomie 0,6%.