Dużo pracy - duży entuzjazm

Jeśli pracodawca chce utrzymać wysoki poziom entuzjazmu wśród swoich pracowników, powinien mieć pewność, że mają wystarczająco dużo pracy.

Jak wynika z badania Sirota Survey Intelligence, już drugi rok z rzędu okazuje się, że pracownicy, którzy mieli zbyt mało pracy odczuwali mniejszą satysfakcję zawodową niż ich koledzy, którzy mieli nadmiar lub odpowiednią ilość obowiązków.

Badanie satysfakcji pracowników zostało przeprowadzone wśród 203 tys. osób. Najbardziej usatysfakcjonowani są zatrudnieni z odpowiednią ilością pracy - uznali, że ich satysfakcja wynosi 68 punktów (w 100-punktowej skali). Natomiast najmniej usatysfakcjonowani są pracownicy, którzy mają zdecydowanie za mało zajęć - ich poziom zadowolenia wynosi jedynie 37 punktów, zaś soby z tylko trochę zbyt małą liczbą obowiązków oceniają swoją satysfakcje na 43 punkty. Natomiast osoby nadmiernie obciążone pracą odczuwają satysfakcję na poziomie 60 punktów, a pracownicy notorycznie przepracowani - 52 punktów.

"Najnowsze wyniki badania pokazują, że pracownicy nie chcą bezczynnie siedzieć w pracy. Większość podchodzi do pracy z entuzjazmem i chce naprawdę czegoś dokonać. Osoby, które uważają, że mają zbyt mało zadań, albo że są niedoceniane przez pracodawców, mają niższy poziom ogólnej satysfakcji zawodowej, a ich entuzjazm znika" - skomentował Jeffrey Saltzman, prezes Sirota Survey Intelligence.