Duży kosi więcej

Enterprise Systems przedstawił wyniki badania zmian wielkości płac menedżerów IT w amerykańskich firmach. CIO i szefowie działów informatycznych zyskali, podobnie jak szeregowi pracownicy działów, natomiast menedżerowie informatyczni średniego szczebla, jak np. menedżerowie ds. Internetu - stracili.

Badanie objęło 1130 przedsiębiorstw, jego druga część dotyczy zmian płac na poszczególnych stanowiskach "informatycznych" w tych firmach. Badanie objęło 7 "liniowych" stanowisk informatycznych w formie i 8 stanowisk menedżerskich.

Raport dowodzi, że płace w IT z grubsza ustabilizowały się i umocniły w przypadku najwyższych stanowiskach kierowniczych i załogi działów informatycznych. W porównaniu z rokiem 2002 zmalały natomiast płace ponad połowy ankietowanych menedżerów średniego szczebla.

Na większości stanowisk odnotowano niewielkie zwyżki, rzędu 2 - 4%. Poważniejsze wzrosty płac dotyczyły kierownictwa działów IT oraz pracowników specjalizujących się w obsłudze środowiska UNIX, aplikacji b2b i systemu zarządzania łańcuchem dostaw.

CIO i dyrektorzy zarządu ds. informatycznych odnotowali największy wzrost z grona menedżerów informatycznych – ze średnio 110,5 tys. USD w 2002 roku do 130 tys. USD w 2004. W przypadku CIO ogromne znaczenie ma doświadczenie. Dyrektor ds. informatycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem zarabia o 65% więcej niż mniej doświadczeni koledzy na tym stanowisku. Przeciętny CIO w badaniu miał dorobek 19 lat pracy w IT. Najlepiej zarabiają CIO w firmach zarządzanych systemem ERP (rocznie 151 tys. USD) i pod maszynami mainframe (164 tys. USD, 26% więcej niż średnia CIO), w sektorze transportowym (ok. 181 tys. USD; w drugim z kolei sektorze finansowym średnia to już tylko 158 tys. USD).

Spadki odnotowali menedżerowie średniego szczebla: menedżerowie systemów informatycznych (-5,8%), internetowi (-9,4%) oraz menedżerowie help desku i działów wsparcia (-4,5%).

Na stanowiskach "liniowych" najwięcej w porównaniu z 2002 rokiem zyskali analitycy systemowi (+6,6%) i programiści (+7,6%). Jako jedyni stracili administratorzy systemów (-9,7%).