Dwa lata rozszerzonej Unii

Jak wynika z raportu Centrum Reform Europejskich (Centre for European Reform - CER), rozszerzenie Unii Europejskiej miało bardzo dobre skutki gospodarcze dla wszystkich krajów członkowskich i pomogło całej Unii radzić sobie z wyzwaniami globalizacji.

Gospodarczo rozszerzenie okazało się ogromnym sukcesem, a dla wielu firm z dawnych krajów unijnych szansą na przetrwanie okazała się możliwość działania na 10 nowych rynkach.

Zdaniem autorów raportu, cena za rozszerzenie UE wyniosła mniej niż 0,1% unijnego PKB, a nowe i stare kraje skorzystały na inwestycjach i handlu. Nie występuje też zjawisko dumpingu społecznego ani nieuczciwej konkurencji ze strony nowych krajów członkowskich.