Dwa razy więcej "piratów"

W ciągu ubiegłego roku podwoiła się liczba nielegalnych płyt CD-Audio, sprzedawanych na całym świecie – wynika z raportu IFPI.

W ciągu ubiegłego roku podwoiła się liczba nielegalnych muzycznych płyt CD-Audio, sprzedawanych na całym świecie – wynika z raportu IFPI (International Federation of Phonographic Industries, organizacja skupiająca przedstawicieli przemysłu muzycznego).

W ciągu roku 2001 w monitorowanych przez IFPI krajach sprzedano w sumie 950 mln. nielegalnych kopii płyt CD. Oznacza to, że blisko dwie piąte wszystkich sprzedanych w tym czasie płyt z muzyką to tzw. "piraty". Co więcej, w 25 wymienionych w raporcie krajach sprzedaż nielegalnych kopii wyraźnie przewyższała sprzedaż oryginalnych płyt (rok wcześniej krajów takich było o 4 mniej).

Najwięcej pirackich płyt sprzedaje się w Chinach – blisko 90% sprzedawanych tam płyt to kopie pirackie. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w Rosji i Brazylii.


Zobacz również