Dwunastu wspaniałych

Aparaty cyfrowe są połączeniem tradycyjnego aparatu cyfrowego i komputera. O ile tempo wprowadzania kolejnych modeli aparatów zapisujących obraz na błonie fotograficznej nie było nigdy duże, o tyle pecety już od ponad piętnastu lat zmieniają się bardzo szybko. Cyfrówki, jako urządzenia elektroniczne, rozwijają się równie dynamicznie.