Dyktando w sieci

  • pb,

Firma ZIP Soft zaprezentowała nową wersję programu Dyktando, umożliwiając wykorzystanie do nauki ortografii lokalnej sieci komputerowej.

Firma ZIP Soft zaprezentowała nową wersję programu Dyktando, umożliwiając wykorzystanie do nauki ortografii lokalnej .

Dyktando nie jest nowością, opisywaliśmy je już (PC World 4/98), tym razem zajmiemy się więc sieciową wersją tej aplikacji.

Sam program służy do przeprowadzania i sprawdzania dyktand ortograficznych zgodnie z zasadą stopniowania trudności: od pierwszych klas szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią do poziomu profesjonalistów startujących w krajowych konkursach ortograficznych. Po wybraniu dyktanda zostaje ono wstępnie przeczytane przez lektora, a następnie rozpoczyna się właściwe dyktowanie tekstu, zdanie po zdaniu. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów sprawdzianów: od typowego szkolnego dyktanda po test, w którym uczeń/użytkownik nie może popełnić błędu - program dopuszcza tylko prawidłową formę wyrazów. Po zapisaniu testu sprawdzana jest poprawność pisowni.

Dyktando sieciowe umożliwia przeprowadzanie sprawdzianów otograficznych z udziałem wielu uczniów jednoczesnie. Dodatkowy program: Administrator Dyktanda Sieciowego umożliwia zarządzanie kontami uczniów i nauczycieli oraz danymi o wynikach dyktand (łącznie ze sporządzaniem raportów). Dostęp do programu mają tylko nauczyciele i to wyłącznie po podaniu hasła. Główny program, Dyktando Sieciowe korzysta z danych o kontach uczniów i nauczycieli, aby włączyć odpowiedni tryb pracy.

Dużym atutem programu jest przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika, ozdobiony grafiką i bardzo prosty w użyciu. Dyktando sieciowe można uruchomić nawet na komputerach klasy 386 z 4MB RAM. Oczywiście, aby móc wykorzystać sieciowe możliwości programu, komputer musi być połączony z siecią lokalną. Program pracuje w systemach Windows 3.1/95/98/NT. Zalety dydaktyczne, bardzo małe wymagania sprzętowe i sieciowy charakter programu powodują, że Dyktando Sieciowe można polecić każdej szkole dysponującej pracownią komputerową i siecią lokalną.