Dyktando w sieci

Firma ZIP Soft zaprezentowała nową wersję programu Dyktando, umożliwiając wykorzystanie do nauki ortografii lokalnej sieci komputerowej.

Firma ZIP Soft zaprezentowała nową wersję programu Dyktando, umożliwiając wykorzystanie do nauki ortografii lokalnej sieci komputerowej.

Dyktando w sieci
Dyktando nie jest nowością, opisywaliśmy je już (PC World 4/98), tym razem zajmiemy się więc sieciową wersją tej aplikacji.

Sam program służy do przeprowadzania i sprawdzania dyktand ortograficznych zgodnie z zasadą stopniowania trudności: od pierwszych klas szkoły podstawowej, poprzez szkołę średnią do poziomu profesjonalistów startujących w krajowych konkursach ortograficznych. Po wybraniu dyktanda zostaje ono wstępnie przeczytane przez lektora, a następnie rozpoczyna się właściwe dyktowanie tekstu, zdanie po zdaniu. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów sprawdzianów: od typowego szkolnego dyktanda po test, w którym uczeń/użytkownik nie może popełnić błędu - program dopuszcza tylko prawidłową formę wyrazów. Po zapisaniu testu sprawdzana jest poprawność pisowni.

Dyktando sieciowe umożliwia przeprowadzanie sprawdzianów otograficznych z udziałem wielu uczniów jednoczesnie. Dodatkowy program: Administrator Dyktanda Sieciowego umożliwia zarządzanie kontami uczniów i nauczycieli oraz danymi o wynikach dyktand (łącznie ze sporządzaniem raportów). Dostęp do programu mają tylko nauczyciele i to wyłącznie po podaniu hasła. Główny program, Dyktando Sieciowe korzysta z danych o kontach uczniów i nauczycieli, aby włączyć odpowiedni tryb pracy.

Dużym atutem programu jest przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika, ozdobiony grafiką i bardzo prosty w użyciu. Dyktando sieciowe można uruchomić nawet na komputerach klasy 386 z 4MB RAM. Oczywiście, aby móc wykorzystać sieciowe możliwości programu, komputer musi być połączony z siecią lokalną. Program pracuje w systemach Windows 3.1/95/98/NT. Zalety dydaktyczne, bardzo małe wymagania sprzętowe i sieciowy charakter programu powodują, że Dyktando Sieciowe można polecić każdej szkole dysponującej pracownią komputerową i siecią lokalną.