Dynamiczne ColdFusion

Podstawową cechą odróżniającą ColdFusion od innych narzędzi webmasterskich jest integracja poleceń SQL z mechanizmami generowania stron internetowych, uzyskana dzięki językowi ColdFusion Markup Language (CFML) - zestawowi specjalnych znaczników wykorzystujących składnię HTML.

Podstawową cechą odróżniającą ColdFusion od innych narzędzi webmasterskich jest integracja poleceń SQL z mechanizmami generowania stron internetowych, uzyskana dzięki językowi ColdFusion Markup Language (CFML) - zestawowi specjalnych znaczników wykorzystujących składnię HTML.

CFML szybko stał się "innym" HTML-em, a do jego podstawowych zalet należy łatwość obsługi i szybkość w konstruowaniu skomplikowanych witryn WWW wykorzystujących bazy danych.

Prosty interfejs Macromedia ColdFusion Studio 5, poza opcjami związanymi z bazami danych, nie różni się wyglądem od popularnego edytora HTML HomeSite firmy Allaire, która pracowała także ColdFusion (obecnie aplikację rozwijają Macromedia, podobnie jak HomeSite - od wersji 5.).

Prosty interfejs Macromedia ColdFusion Studio 5, poza opcjami związanymi z bazami danych, nie różni się wyglądem od popularnego edytora HTML HomeSite firmy Allaire, która pracowała także ColdFusion (obecnie aplikację rozwijają Macromedia, podobnie jak HomeSite - od wersji 5.).

Najnowsza wersja aplikacji Macromedia ColdFusion, Studio 5, wyposażona została w kilka spektakularnych funkcji, takich jak możliwość umieszczania na stronach WWW dynamicznych wykresów za pomocą zestawu prostych znaczników czy zamiana danych bazy SQL w rozłączone zestawy zapisów (recordsets), które mogą być przeszukiwane kwerendami.

Pozwala to programistom wyszukiwać dane pochodzące z zupełnie odseparowanych od siebie źródeł według określonych wartości i generować na podstawie otrzymanych rezultatów dynamiczne strony !WWW. ColdFusion umożliwia także tworzenie własnych znaczników oraz korzystanie z funkcji C/C++ lub poleceń Javy, które program traktuje indywidualnie - sprawdza parametry i akceptuje wartości zwrotne. Narzędzie może zostać zintegrowane z systemami poczty elektronicznej i bazami Lotus Notes oraz oferuje pełen zestaw możliwości do budowy sieci intranetowych - może współpracować z infrastrukturami, takimi jak CORBA (w roli klienta), IBM MQseries, systemami "back-endowymi" SAP, J2EE i większością serwerów !WWW.

Do nowych funkcji wprowadzonych do pakietu przez Macromedia w edycji 5. należy współpraca z nowymi znacznikami ColdFusion Server 5 wszystkich podstawowych modułów edycyjnych (Tag Editors, Tag Insigh i Tag Inspector). Obsługują one teraz znaczniki, takie jak np. CFGRAPH czy CFLOG oraz uaktualnione znaczniki np. CFINSERT czy CFQUERY. Wprowadzono także nowy pasek narzędzi do CFGRAPH z oddzielnymi przyciskami do każdego typu wykresu. Mechanizm Custom Tags pozwala natomiast wielokrotnie wykorzystywać zespołowi projektantów te same fragmenty kodu, a Custom Tag Wizard umożliwia proste pisanie własnych znaczników oraz ustalanie domyślnych i wymaganych wartości atrybutów w oknach Tag Insight i Tag Inspector. Nowa karta, Secondary Tabs, pozwala natomiast przeglądać jednocześnie pliki dysku lokalnego i sieciowego oraz przemieszczać je metodą przeciągania pomiędzy dwoma kartami, co znacznie usprawnia zarządzanie dokumentami i ilustracjami.

Nowy pasek narzędzi i okno dialogowe znacznika CFGRAPH z osobnymi 
przyciskami i kartami do różnych typów wykresów.

Nowy pasek narzędzi i okno dialogowe znacznika CFGRAPH z osobnymi

przyciskami i kartami do różnych typów wykresów.

Oprócz tego Macromedia ColdFusion 5 obsługuje znaczniki XHTML 1.0 zgodne ze specyfikacją World Wide Web Consortium, co umożliwia programistom tworzenie witryn z wykorzystaniem najnowszych technologii sieciowych, a elastyczność standardu XHTML pozwala błyskawicznie wykorzystywać nowe koncepcje w komunikacji i prezentacjach !WWW. ColdFusion Studio zostało także zintegrowane z edytorem graficznym Macromedia Fireworks - wybranie obrazka w oknie Editor, Files lub Thumbnail Viewer powoduje uruchomienie Fireworks do edycji zaznaczonej grafiki. Funkcja Auto Backup daje użytkownikom pewność, że ich praca zostanie zachowana, a nowa konfigurowalna opcja pozwala ustalić automatyczne zapisywanie pliku w określonych przedziałach czasowych oraz odzyskiwać zarchiwizowane wcześniej dokumenty.

Do pracy w Macromedia ColdFusion Studio 5 potrzebny jest dostęp do dowolnego serwera WWW z zainstalowanym modułem ColdFusion Server, który współpracuje z Microsoft IIS, Netscape Enterprise Server, Apache czy innymi serwerami sieciowymi obsługującymi ISAPI, NSAPI, Apache API lub CGI. ColdFusion Studio 5 wyposażone jest w wizualne narzędzia programistyczne, narzędzia bazodanowe, mechanizmy debuggingu oraz opcje edycji HTML. Do tworzenia stron WWW opartych na bazach danych można korzystać z dowolnych baz ODBC, takich jak Oracle, SQL Server czy Microsoft Access.

Pełne zastosowanie programu wymaga wiedzy o CFML i doświadczenia w projektowaniu programów, choć życie projektantom ułatwiają opcje: ustawianie wartości aplikacji, ponowne wykorzystywanie kodu czy śledzenie błędów.

Macromedia ColdFusion Studio 5 kosztuje 381 dolarów, cena uaktualnienia z poprzedniej wersji wynosi 150 dolarów, a bezpłatna 30-dniowa wersja demonstracyjna aplikacji jest dostępna do pobrania z firmowej witryny Macromedii. Oprogramowanie serwerowe Macromedia ColdFusion 5 Server kosztuje 695 dolarów.