Dynamiczne obrazki

Niełatwo wymyślić oprawę graficzną, która wyróżni naszą witrynę w morzu stron WWW . Stworzenie dynamicznie przybliżającego się obrazka Flash jest jedną z najbardziej efektownych możliwości

Niełatwo wymyślić oprawę graficzną, która wyróżni naszą witrynę w morzu stron WWW . Stworzenie dynamicznie przybliżającego się obrazka Flash jest jedną z najbardziej efektownych możliwości

Dzięki językowi ActionScript program Flash daje możliwość uzyskania ciekawego efektu przybliżenia wybranej części obrazka 1 .

Dynamiczne obrazki

Zastosowanie go na stronie WWW umożliwi stworzenie wyjątkowej galerii grafiki. Obrazek będzie składał się z ośmiu części. Są to obrazy mistrzów impresjonizmu oraz ich portrety. Każda część jest równocześnie interaktywnym przyciskiem, z wpisanym odpowiednim skryptem umożliwiającym powiększenie danej części do rozmiarów sceny 1a 1b .

Dynamiczne obrazki
Dynamiczne obrazki

2. Jak zwykle pracę we Flashu rozpoczynamy od zdefiniowania parametrów sceny, wybierając polecenie Modifly i Document Properties. Zmieniamy ilość klatek wyświetlanych na sekundę na 16 fps. Następnie określamy w pikselach wielkość obrazka. W tym wypadku ustawiamy na 360 x 360, ponieważ każda z części składowych obrazka ma taki właśnie rozmiar.

Tło będzie miało kolor czarny.

Dynamiczne obrazki

3. Teraz poszczególne części planu zamieniamy na symbole przycisków. W tym celu, z polecenia Insert New Symbol, wybieramy zachowanie Button i wpisujemy nazwę "pic_a1". Następnie po kliknięciu OK przełączamy się do trybu edycji tego symbolu. Na obszar roboczy importujemy przygotowany obrazek, wybierając File i Import. Powtarzamy tę czynność jeszcze siedem razy, wpisując nazwy: "pic_a2", "pic_b1", "pic_b2 ", "pic_c1", "pic_c2", "pic_e1", "pic_e2".

Dynamiczne obrazki

Mamy już wszystkie części planu.

Kolejnym krokiem będzie dopasowanie wszystkich elementów, tak aby tworzyły całość.Wybieramy Insert i New Symbol, a następnie zachowanie Graphic o nazwie "home_surface"Flash przechowuje wszystkie symbole (symbole graficzne, przycisków, klipów filmowych a także bitmapy i dźwięki) w bibliotece. Panel biblioteki możemy wyświetlić, gdy wybierzemy polecenie Window/Library lub wciśniemy kombinacje klawiszy Ctrl+L.

Z okna biblioteki przeciągamy na obszar roboczy edycji klony symboli przycisków 4 .

Dynamiczne obrazki