Dyplomowany dr hardware

Stany Zjednoczone, Irlandia czy Niemcy od miesięcy narzekają na brak specjalistów IT. Wszystkie z otwartymi ramionami witają chętnych do pracy informatyków. Również w Polsce pracownicy z wysokimi kwalifikacjami nie muszą się martwić o pracę. Trzeba jednak udowodnić, że się je ma.


Stany Zjednoczone, Irlandia czy Niemcy od miesięcy narzekają na brak specjalistów IT. Wszystkie z otwartymi ramionami witają chętnych do pracy informatyków. Również w Polsce pracownicy z wysokimi kwalifikacjami nie muszą się martwić o pracę. Trzeba jednak udowodnić, że się je ma.

Tytuły oferowane przez Cisco

Tytuły oferowane przez Cisco

Jeżeli ogromny koncern oferuje samochody naszpikowane elektroniką i najnowszymi technologiami, musi zapewnić swoim klientom odpowiedni poziom obsługi technicznej. Dlatego organizuje autoryzowane stacje obsługi. Podobnie postępują producenci sprzętu komputerowego. Budują sieć partnerów handlowych, których zadaniem jest dostarczenie klientom najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Sprzedaż to jednak nie wszystko. Partner musi, co równie ważne, zadbać we właściwy sposób o dalszą obsługę nabywcy. W tym celu wiele koncernów - m.in. Cisco, 3Com, Compaq, HP - wprowadza różne poziomy certyfikacji specjalistów technicznych zatrudnianych w firmach partnerskich.

Rynek dostawców sprzętu komputerowego jest inny niż rynek oprogramowania. Tutaj najważniejsze jest zapewnienie profesjonalnej obsługi serwisowej. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność właściwej integracji systemów oraz przygotowania oferty odpowiadającej potrzebom klienta.

W przypadku oprogramowania sieciowego firmowym guru jest najczęściej etatowy administrator. Gdy w grę wchodzi wyspecjalizowany i często bardzo drogi sprzęt, opiekę nad nim sprawuje ktoś z zewnątrz. Wykluczone, żeby była to osoba z niskimi kwalifikacjami.

Spece od drucików

Tytuły przyznawane przez każdego z wymienionych producentów niewiele się różnią. Głównym celem jest przygotowanie odpowiedniego grona fachowców potrafiących sprawnie zaprojektować sieć, skonfigurować ją tak, żeby działała niezawodnie, oraz poradzić sobie z rozwiązywaniem ewentualnych problemów.

Odpowiedzialność za usługi tego typu spoczywa na firmach partnerskich na całym świecie. Do uzyskania statusu partnera nie wystarczą dobre chęci. Firma musi zatrudniać taką kadrę, która zadowoli zarówno nabywcę, jak i producenta sprzętu. Żeby to udowodnić, wykorzystuje się właśnie programy certyfikacji. Zdobycie niektórych tytułów wiąże się z wysokimi kosztami i wymaga dużej wiedzy.

Także w części dużych przedsiębiorstw, zatrudniając własnych informatyków, wymaga się od nich dogłębnej wiedzy o wykorzystywanym sprzęcie. Umiejętność konfiguracji routerów, przełączników i koncentratorów jest niezbędna w rozległych środowiskach sieciowych, zatem choćby podstawowy certyfikat może się okazać atutem osoby szukającej pracy.

Prawdziwe wyzwanie - Cisco

Firma Cisco, bez wątpienia jeden z najprężniejszych dostawców rozwiązań sieciowych, zdecydowanie przoduje również w dziedzinie certyfikacji. Wprowadziła różne szczeble możliwych do osiągnięcia tytułów, od podstawowych, do których otrzymania wymagana jest wiedza o niedużych sieciach, obejmujących rynek SOHO (Smal Office/ Home Office), do najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych środowisk sieciowych. Oprócz podziału na różne stopnie trudności poszczególne tytuły pogrupowano ze względu na typy zagadnień, których dotyczą. I tak można się ubiegać o certyfikat z projektowania sieci, przełączania i routingu, zabezpieczeń, technik przełączania w rozległych sieciach WAN itp.

Certyfikat Cisco

Certyfikat Cisco

Podczas dyskusji przeprowadzonej specjalnie na użytek tego artykułu w grupie dyskusyjnej pl.comp.networking zebraliśmy wiele opinii o egzaminach Cisco. Zdecydowana większość była jednoznaczna: "Jeśli mieć tytuł z sieci, to tylko Cisco." lub "...jeżeli chodzi o certyfikaty Cisco, to posiadanie ich jest wiele warte. Właśnie certyfikaty Cisco są dla pracodawcy prestiżowe". Wśród korzyści najczęściej wskazywano, że certyfikacja Cisco rzeczywiście zaświadcza o wysokim poziomie wiedzy. Za dodatkowe korzyści uważa się wyższe wynagrodzenie, szybsze możliwości awansu oraz większe szanse na znalezienie pracy: "Uzyskanie certyfikatów było w moim przypadku równoznaczne z dużą podwyżką" lub "Legitymowanie się tytułem CCNA pozwoliło mi szybciej znaleźć pracę".

Aby uzyskać dowolny certyfikat Cisco, należy zdać przynajmniej jeden, a zwykle kilka egzaminów. Program tej firmy wyróżnia jeden bardzo istotny szczegół: wiedza kandydata jest sprawdzana nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. O ile podstawowe szczeble, np. CCNA, można osiągnąć w standardowy sposób, to znaczy zdając egzamin w formie testu, o tyle tytuł CCIE wymaga zaliczenia egzaminu sprawdzającego zarówno znajomość teorii (test), jak i wiedzę praktyczną. Testy komputerowe przeprowadzane są w ośrodkach egzaminacyjnych Sylvan Prometric, a kosztują od 100 do 300 dolarów. Listę ośrodków przedstawiamy poniżej.

Dwudniowy egzamin teoretyczno-praktyczny CCIE przeprowadzany jest w laboratorium w Brukseli. Większości osób nie udaje się go zdać za pierwszym razem. Jest to jeden z najtrudniejszych testów. Zainteresowani oceniali go tak: "Praktyczny egzamin CCIE to prawdziwy killer, zalicza co trzecia osoba, bardzo rzadko zdaje się za pierwszym podejściem", "Egzamin CCIE jest bardzo trudny, sprawdza wiedzę praktyczną na najwyższym poziomie". Na koniec jeszcze jedna istotna informacja dotycząca tytułów Cisco - każdy certyfikat co pewien czas, z reguły co dwa lub trzy lata, należy odnowić, czyli powtórnie zaliczyć niezbędne egzaminy.

Jak wobec tego przygotować się do testów? Najbardziej zalecane jest uczestnictwo w szkoleniach autoryzowanych przez firmę Cisco. Niestety, ta forma zdobywania wiedzy jest kosztowna. Ceny kursów w zależności od czasu trwania i zaawansowania technicznego zaczynają się od kilku tysięcy złotych. W przypadku niższych stopni certyfikacji do egzaminu można się przygotować, czerpiąc wiedzę z szeroko dostępnej literatury. Zarówno strony internetowe Cisco (www.cisco.com), jak i księgarnie w Sieci oferują bardzo wiele materiałów i książek omawiających tę tematykę. Warto zaznaczyć, że zdanie nawet podstawowych testów bez jakiegokolwiek przygotowania praktycznego będzie nadzwyczaj trudne. Oczywiście ubieganie się o tytuł CCIE wymaga ogromnego, najlepiej kilkuletniego doświadczenia.

Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu może być kupno używanego sprzętu (np. pod adresem www.ebay.com) i zbudowanie sobie minilaboratorium. Inną propozycją jest wykorzystanie programów symulujących sprzęt sieciowy, np. www.routeru.com, www.boson.com lub wirtualnych laboratoriów (płatne), w których użytkownik przez telnet pracuje na rzeczywistym sprzęcie (learntoroute.net lub www.bradshawlabs.com).

Ośrodki egzaminacyjne Sylvan Prometric

Ośrodki egzaminacyjne Sylvan Prometric

Jedną z cennych inicjatyw Cisco jest program Cisco Networking Academy, czyli Akademia Sieciowa Cisco, polegający na szkoleniach sieciowych w partnerskich szkołach średnich i wyższych. Studenci i uczniowie mogą uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę podczas zajęć szkolnych lub dodatkowych, fakultatywnych. Po trwającym prawie cztery semestry cyklu szkoleniowym uczestnik powinien być wystarczająco przygotowany do egzaminu najniższego szczebla, czyli CCNA.

Certyfikaty sieciowej reszty świata

Pozostali czołowi producenci sprzętu sieciowego oferują mniej znane i rozbudowane programy certyfikacji. Oto oferta firmy 3Com, na niektórych rynkach bezpośrednio konkurującej z Cisco.