Dyskretny urok HyperTerminala

Dawno, dawno temu łączenie odległych komputerów nie było tak proste jak dziś, gdy wystarczy kilka razy kliknąć myszą i uruchomić przeglądarkę WWW. Były to czasy programów komunikacyjnych, kiedy ręcznie trzeba było wpisywać polecenia... Jednak i dzisiaj można znaleźć tego typu oprogramowanie. Wystarczy odszukać HyperTerminal w Akcesoriach Windows 95/98.


Dawno, dawno temu łączenie odległych komputerów nie było tak proste jak dziś, gdy wystarczy kilka razy kliknąć myszą i uruchomić przeglądarkę WWW. Były to czasy programów komunikacyjnych, kiedy ręcznie trzeba było wpisywać polecenia... Jednak i dzisiaj można znaleźć tego typu oprogramowanie. Wystarczy odszukać HyperTerminal w Akcesoriach Windows 95/98.

HyperTerminal jest bardzo rzadko używany - przeglądanie stron WWW, odbieranie i wysyłanie poczty, pobieranie plików - to wszystko można zrobić za pomocą znacznie wygodniejszych w użyciu aplikacji. Jednak HyperTerminal może być niezastąpiony, gdy trzeba bezpośrednio wydać polecenie modemowi lub gdy chcemy połączyć się z odległym komputerem za pomocą klienta Telnetu (podstawowy kiedyś sposób pracy zdalnej).

Modemy są urządzeniami, które z reguły nie wymagają wiele uwagi ze strony użytkownika. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy trzeba sprawdzić datę ostatniego uaktualnienia wewnętrznego oprogramowania modemu, włączyć lub wyłączyć jedną z funkcji, czy sprawdzić, dlaczego wszystko działa tak wolno. Znakomitą większość takich operacji można wykonać, używając poleceń AT (z reguły dokładnie opisanych w instrukcji dołączonej do modemu). Komendy AT można wysyłać za pomocą polecenia Start|Uruchom, np. <font color="red">echo atz ><font color="red">com1. Dzięki temu polecenie, w tym przypadku <font color="red">atz, zostanie wysłane do urządzenia podpiętego do portu COM1 (oczywiście można tu użyć np. ><font color="red">com2, jeśli modem podłączony jest do portu COM2). Ta metoda ma jednak dwie poważne wady - po pierwsze, w żaden sposób nie można zobaczyć ewentualnej odpowiedzi modemu, po drugie: jeśli modem podpięty jest do portu COM2, a komendę wyślemy do COM1, nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o błędzie.

Dyskretny urok HyperTerminala

HyperTerminal umożliwia prostą, bezpośrednią komunikację z modemem za pomocą poleceń AT

Komendy AT znacznie wygodniej wysyłać za pomocą HyperTerminala. Uruchom ten program z Start|Programy|Akcesoria|Komunikacja| HyperTerminal. Pojawi się okno Nowe połączenie, w którym należy wybrać rodzaj urządzenia i numer portu z pola Połącz używając. Konieczne jest także podanie numeru telefonu, ale tutaj można pozwolić sobie na dużą dowolność - aby przetestować działanie modemu lub zmienić jego ustawienia za pomocą poleceń AT, nie trzeba z reguły naprawdę łączyć się z żadnym innym komputerem. Ostatecznie można podać numer dostępowy TP SA: 0202122. Aby nie nawiązywać żadnego połączenia, wystarczy w kolejnym oknie kliknąć przycisk Anuluj. Po utworzeniu nowego połączenia wydawanie poleceń jest proste: wystarczy wpisać polecenie w głównym oknie HyperTerminala i nacisnąć [Enter].

Szybka maksymalizacja

Dyskretny urok HyperTerminala

Outlook Express umożliwia zachowanie kopii odebranych wiadomośći na serwerze.

Netscape Navigator potrafi szybko maksymalizować - otwiera okno takich samych rozmiarów jak bieżące. Natomiast w IE trzeba się trochę pogimnastykować: kliknąć odnośnik na stronie WWW i wybrać opcję otwarcia docelowej strony w nowym oknie. Internet Explorer z reguły otwiera okno mniejsze, na którym przeważnie niewiele widać i trzeba je ręcznie powiększyć. Można poradzić sobie z tą niedogodnością. Wystarczy najpierw użyć skrótu [Ctrl N], aby otworzyć bieżącą stronę w nowym oknie, a następnie kliknąć odnośnik. Rozmiar okna się nie zmieni.

Zachowywanie kopii wiadomości

Odbieranie nowych wiadomości za pomocą Outlook Express oznacza z reguły ich usunięcie z serwera pocztowego. Takie zachowanie jest przeważnie pożądane - nikt nie chce wielokrotnie odbierać tych samych listów. Jeśli jednak odbieramy pocztę z kilku komputerów, np. w pracy czy w domu, to zachowanie wiadomości na serwerze często może być przydatne i pozwala uniknąć bałaganu.

Aby kopie wiadomości pozostawały na serwerze pocztowym, należy zmodyfikować nieco opcje Outlook Express. Przejdź do Narzędzia|Konta do karty Poczta. Wybierz i zaznacz konto, w którym chcesz ustawić przechowywanie wiadomości. Teraz kliknij przycisk Właściwości a następnie przejdź do karty Zaawansowane.

Zaznacz opcję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Możesz dodatkowo wybrać opcję usuwania kopii z serwera po upływie kilku dni lub usuwanie kopii po ostatecznym skasowaniu ich z Elementów usuniętych. Ta ostatnia opcja jest szczególnie przydatna - uwalnia od wielokrotnego pobierania i przeglądania nieważnych listów.

Alarm bombowy

Dyskretny urok HyperTerminala

Grupy wysyłkowe umożliwiają wysyłanie identyczynych listów do dużej liczby odbiorców.

A właściwie dźwięk informujący o nadejściu nowej wiadomości. Ten domyślny, klasyczny dźwięk w Outlook Express jest przyjemny i łatwo go odróżnić od pozostałych dźwięków Windows, ale z czasem większość użytkowników zechce zmienić go na inny. Najłatwiej zrobić to z poziomu Panelu sterowania. Przejdź do Start|Ustawienia|Panel sterowania i kliknij opcję Dźwięki. Teraz na liście Zdarzenia odszukaj i zaznacz pozycję Zawiadomienie o nadejściu nowej poczty. Aby zmienić ten dźwięk, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik z dysku (musi to być plik typu WAV).

Co zrobić, jeśli mimo wysiłków wciąż nie słychać żadnych dźwięków? Możliwe, że nieprawidłowo ustawione są opcje w Outlook Express. Należy przejść do Narzędzia |Opcje na kartę Ogólne, zaznaczyć pole wyboru Odtwórz dźwięk, gdy przychodzą nowe wiadomości i kliknąć OK. Ciągle nic nie słychać? Pozostaje sprawdzić, czy jakiekolwiek dźwięki Windows są odtwarzane. Kliknij ikonę głośnika na pasku zadań i sprawdź poziom głośności dla różnych typów dźwięku (jeżeli ikona głośnika znajduje się w przekreślonym czerwonym kółku, to na pewno wszystkie dźwięki są wyciszone).