Dżej B.

JBuilder Enterprise, jako wydajne środowisko do tworzenia rozproszonych aplikacji na platformę J2EE przy wykorzystaniu komponentów EJB, serwletów oraz JSP, dał się poznać już w poprzednich odsłonach, ale wersja 6 wprowadza sporo nowych możliwości i rozszerza dostępne dotychczas.

JBuilder Enterprise, jako wydajne środowisko do tworzenia rozproszonych aplikacji na platformę J2EE przy wykorzystaniu komponentów EJB, serwletów oraz JSP, dał się poznać już w poprzednich odsłonach, ale wersja 6 wprowadza sporo nowych możliwości i rozszerza dostępne dotychczas.

Najciekawsze z punktu widzenia odbiorcy korporacyjnego to rozbudowane funkcje wdrażania oprogramowania ze środowiska JBuildera bezpośrednio do serwerów aplikacji Borland Enterprise Server, BEA WebLogic, IBM WebSpheare oraz iPlanet Application Server. Efektywność pracy znacznie podnoszą narzędzia do wizualizacji kodu oraz projektowania i analizy strukturalnej oprogramowania.

Usprawnienia dotyczą także samego środowiska. Wizualne narzędzia do projektowania aplikacji i kreatory Visual Java 2 umożliwiają teraz budowanie aplikacji z funkcjami metodą przeciągania. Z kolei narzędzia optymalizujące ułatwiają wyszukiwanie odwołań oraz globalną modyfikację obiektów, czyli tzw. refactoring. Pozostałe narzędzia ułatwiają sporządzanie dokumentacji i diagramów UML, sprawdzają poprawność składni i spójność kodu źródłowego, umożliwiają szczegółową analizę i testowanie modułów oprogramowania.

JBuilder 6 pozostaje przy tym idealnym środowiskiem w czystym języku Java, przy wykorzystaniu komponentów Java 2 Swing/JFC, Java2D, JavaBeans, JDBC, EJB i serwletami. JBuilder wciąż jest niezależny od kompilatora Javy, potrafi w pełni wykorzystać możliwości różnych wersji JDK, a wbudowany moduł Tomcat 4.0 zapewnia zintegrowaną obsługę technologii Java Server Pages i serwletów.