Dzieci pracują w rolnictwie

Należąca do ONZ Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła alarmujące dane: ponad 132 mln dzieci z całego świata, niektóre nawet pięcioletnie, są zmuszane do pracy w rolnictwie.

Dzieci te są pozbawione możliwości kształcenia się i w przyszłości nie będą miały szansy wydostać się z zaklętego kręgu ubóstwa.

"Nie można zaakceptować faktu, że 132 miliony dzieci w wieku 5-14 lat są zmuszane do pracy na roli często w niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia warunkach" - stwierdził Jose Maria Sumpsi reprezentujący FAO.

Jak wynika z danych ONZ, spośród 218 mln pracujących dzieci, aż 70% zatrudnionych jest w rolnictwie. Co roku 22 tysiące dzieci ginie w wypadkach lub umiera z powodu chorób związanych z pracą w tej branży.

Dzieci pracują w sektorze rolniczym nie tylko z powodu ubóstwa swoich rodzin. Bezwzględni pracodawcy uważają, że ich drobne dłonie zręczniej potrafią zbierać niektóre rośliny. Poza tym w obszarach rolniczych często brakuje szkół.

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w 2006 roku zatrudnionych było 218 mln dzieci w wieku 5-17 lat, z czego 126 mln pracowało w niebezpiecznych branżach. Niemal 50 mln dzieci pracowało w Afryce, 122 mln w Azji. Szacowany koszt zlikwidowania zjawiska pracy dzieci to 760 mln USD w ciągu 20 lat.