Dzielenie Neostrady

Najwygodniejszy i najprostszy sposób dzielenia Neostrady to użycie przeznaczonego do tego celu routera sprzętowego - szczególnie, że od niedawna urządzenia takie oferuje w ramach zestawu instalacyjnego Telekomunikacja Polska S.A. Metoda jest prosta - nie wymaga specjalistycznych umiejętności, a jedynie ustawienia w routerze kilku opcji, niezbędnych do prawidłowego działania. Dzięki instrukcjom załączonym przez producentów do wszystkich urządzeń każdy użytkownik powinien sobie z tym poradzić.


Najwygodniejszy i najprostszy sposób dzielenia Neostrady to użycie przeznaczonego do tego celu routera sprzętowego - szczególnie, że od niedawna urządzenia takie oferuje w ramach zestawu instalacyjnego Telekomunikacja Polska S.A. Metoda jest prosta - nie wymaga specjalistycznych umiejętności, a jedynie ustawienia w routerze kilku opcji, niezbędnych do prawidłowego działania. Dzięki instrukcjom załączonym przez producentów do wszystkich urządzeń każdy użytkownik powinien sobie z tym poradzić.

Na takim sprzętowym rozwiązaniu można oprzeć małe domowe lub biurowe sieci LAN, obsługujące do czterech (niekiedy nawet do siedmiu) użytkowników. Dołączając kolejne urządzenia, można by tę liczbę powiększyć nawet do 253. Oczywiście, z powodu niedostatecznej przepustowości, podobne rozwiązanie nie ma większego sensu, ale w wypadku kilku użytkowników można wykorzystać Neostradę jako stosunkowo tanie łącze podstawowe lub rezerwowe na przykład w średniej domowej sieci lokalnej.

W niniejszym artykule omawiamy zarówno absolutnie niezbędne urządzenia w sieci lokalnej podłączonej do Neostrady, jak i te, które zwiększają możliwości, bezpieczeństwo czy wygodę jej użytkowania. Pod uwagę wzięliśmy urządzenia oferowane przez Telekomunikację Polską S.A. (w ramach tzw. zestawów instalacyjnych) i routery oferowane przez inne firmy.

Obsługa przez WWW

Praktycznie każdy router obsługujący Neostradę można konfigurować i zarządzać jego ustawieniami przez dowolną przeglądarkę internetową. To wygodny sposób - nie trzeba korzystać z rozbudowanych list poleceń ani instalować specjalnego oprogramowania. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną wielką zaletę: jest niezależne od platformy i umożliwia konfigurację routera zarówno korzystającym z Windows, jak i którejś z dystrybucji Linuksa czy też niezbyt popularnego w Polsce Mac OS. Wystarczy, żeby przeglądarka internetowa obsługiwała obowiązujące standardy, gdyż w przeciwnym razie będą problemy z wyświetleniem interfejsu konfiguracyjnego routera lub zapisaniem zmian w jego ustawieniach. Nie powinno się to zdarzyć podczas korzystania z Internet Explorera, Mozilli czy też Opery, ale jest możliwe przy bardzo niestandardowych ustawieniach, gdy stosujesz restrykcyjne zasady filtrowania czy którąś z mniej popularnych przeglądarek.

Obsługa PPPoE

Kolejną ważną funkcją urządzeń przeznaczonych do dzielenia Neostrady jest obsługa protokołu PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), który to umożliwia zalogowanie się urządzenia z wykorzystaniem hasła i loginu użytkownika usługi, a następnie korzystanie z pasma udostępnionego przez TP S.A. W wypadku sprzętowego dzielenia Neostrady na poszczególnych użytkowników router musi obsługiwać ten protokół - bez niego niemożliwe będzie podanie danych uwierzytelniających, a tym samym korzystanie z usługi.

Serwer DHCP

Dzielenie Neostrady

Dzięki powiadamianiu e-mailem o próbach odwiedzenia zablokowanych przed administratora stron można łatwo sprawdzić, którzy użytkownicy próbują uzyskać do nich dostęp.

Automatyczne podłączenie klienta do routera, bez zagłębiania się w konfigurację ustawień właściwości protokołu TCP/IP na komputerze klienta, jest możliwe, gdy urządzenie ma wbudowany serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Używanie tego protokołu pozwala odciążyć administratora i zmniejszyć nakład pracy, jaką musiałby włożyć w ręczną konfigurację każdego klienta sieci lub przygotowanie odpowiednich wersji instalatorów dla poszczególnych użytkowników. Dzięki DHCP karta sieciowa lub inne urządzenie klienckie może pozyskać adres IP i obowiązujące w danej sieci ustawienia protokołu TCP/IP automatycznie, wprost z routera. Tak więc zaraz po ukończeniu instalacji sieci użytkownik może korzystać z jej zasobów, oczywiście mając na to zgodę administratora.

Interfejsy LAN

Jedną z najistotniejszych różnic między modelami routerów jest liczba portów LAN, przez które podłącza się komputery kolejnych użytkowników. Do Neostrady stosuje się zwykle routery czteroportowe, oparte na interfejsie 10/100BaseT (RJ-45) i popularnym kablu UTP. Można też stosować siedmioportowe, np. Planet XRT-711A, uwzględniony w naszym zestawieniu sprzętu. Jak już wspomnieliśmy, chcąc zwiększyć liczbę użytkowników, wystarczy podłączyć dodatkowe urządzenie.

Interfejsy WAN

Powszechnie stosowanym w routerach interfejsem jest 10/100BaseT, niekiedy zaś wolniejsza wersja, 10BaseT. Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do modemu Neostrady, typ zastosowanego interfejsu WAN nie ma praktycznie wpływu na szybkość połączenia, bo maksymalna prędkość Neostrady wynosi "zaledwie" 512 Kb/s, a maksymalna prędkość transmisji ADSL obsługiwanych przez wykorzystane w zestawieniu routery - około 10 Mb/s, czyli 10BaseT.

Część opisywanych przez nas modeli routerów została także wyposażona w port USB, co pozwala na podłączenie ich do komputera i wymianę danych lub skonfigurowanie urządzenia bez karty sieciowej lub w sytuacji, gdy dana karta jest już zajęta. Natomiast niewiele modeli dodatkowo wyposażono w port RS 232 - można przez niego podłączyć na przykład modem ISDN do nawiązania połączenia z Internetem w razie ewentualnej awarii Neostrady lub uszkodzenia podstawowego modemu. Takim urządzeniem jest na przykład D-Link DSL-604+ oraz Asmax BR-804, które uwzględniliśmy w naszym zestawieniu. Rozwiązanie to, mimo wysokich kosztów, stosowane jest przez tych użytkowników domowych, którzy nie mogą pozwolić sobie na brak dostępu do Internetu.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest stosowanie interfejsu RJ-11 zamiast RJ-45, co pozwala na podłączenie routera bezpośrednio do linii telefonicznej, dzięki czemu nie musisz kupować osobnego modemu, aby połączyć się z Internetem, a wykorzystujesz ten, który został wbudowany w router.

Przełącznik czy koncentrator?

Warto zwrócić uwagę, czy urządzenie ma wbudowany przełącznik. Modele z przełącznikiem zazwyczaj są nieco droższe, zapewniają jednak większe bezpieczeństwo informacji. Eliminuje się (przynajmniej teoretycznie) możliwość podsłuchiwania ruchu w sieci, gdyż pakiety są transportowane tylko do karty sieciowej użytkownika. W praktyce wygląda to różnie i zależy od wyposażenia w osobny bufor danych do każdego portu urządzenia i oczywiście od umiejętności zarówno hakera, jak i administratora sieci. W wypadku rozwiązań opartych na koncentratorach zamawiane lub pobierane przez jednego użytkownika dane są transportowane do wszystkich użytkowników. Ponadto w większych sieciach urządzenie z przełącznikiem może przesyłać dane od jednego lokalnego użytkownika do drugiego szybciej niż model z wmontowanym koncentratorem, ale jednak w wypadku małych rozwiązań nie należy oczekiwać, że prędkość ta zwiększy się znacząco.

Translacja adresów - NAT

Inną funkcją routerów, o której należy wspomnieć, jest NAT - mechanizm tłumaczenia adresów IP komputerów w sieci lokalnej na jeden pojedynczy adres IP w sieci zewnętrznej. Działanie NAT polega na utworzeniu w sieci wewnętrznej puli adresów IP, które następnie zostają przypisane poszczególnym użytkownikom w sposób dynamiczny lub - jeśli wymaga tego użytkownik czy administrator, w sposób statyczny. Następnie odpowiednie oprogramowanie routera konwertuje te intranetowe adresy na adres internetowy, czyli używany w sieci zewnętrznej, i po przeskanowaniu programem sprawdzającym adresy IP widoczne jest tylko jedno urządzenie - to, które pracuje jako główny router.

UWAGA!

Regulamin świadczenia usługi Neostrada przez TP S.A., § 6 pkt 3, zakazuje użytkownikowi udostępniania jej innym podmiotom poza lokalem abonenta bez zgody TP.

O konsekwencjach postępowania niezgodnego z tym podpunktem regulaminu mówi § 23 regulaminu świadczenia usługi Neostrada przez TP S.A: "W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt. 3 Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 3-krotnej opłaty abonamentowej za każde udostępnione połączenie i za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego połączenia."