Dzielić dysk na czworo

Co zrobić, żeby na dysku pełnym plików bezpiecznie utworzyć nowe partycje? A może chcesz zainstalować kilka systemów operacyjnych w swoim komputerze? Prezentujemy oprogramowanie, które to ułatwia.


Co zrobić, żeby na dysku pełnym plików bezpiecznie utworzyć nowe partycje? A może chcesz zainstalować kilka systemów operacyjnych w swoim komputerze? Prezentujemy oprogramowanie, które to ułatwia.

Tworzenie partycji czy ich modyfikacja wymagają szczególnej uwagi, bo bardzo łatwo przy tym stracić dane zapisane na dysku. Dlatego do naszego testu starannie dobieraliśmy programy, które łączy kilka cech. Przede wszystkim umożliwiają wprowadzanie zmian w układzie partycji bez naruszania plików zapisanych na dysku. Jest to fundamentalna zaleta, odróżniająca je od standardowych narzędzi Windows, które wykonując operacje na partycjach, wykasowują całą ich zawartość. Bez utraty danych można zmienić rozmiar partycji, przesuwać je, konwertować systemy plików np. z FAT na NTFS oraz zmieniać wielkość klastra. Oprócz tego omawiane programy mogą tworzyć, usuwać oraz formatować partycje, czyli potrafią praktycznie wszystko, co da się zrobić z partycjami.

Na tym nie kończą się ich możliwości, bo zawierają sporo dodatków, spełniających różne zadania, np. ułatwiają instalację kolejnego systemu operacyjnego, przeglądanie zawartości partycji standardowo niedostępnych z poziomu Windows albo służą podczas startu komputera do wyboru systemu, który zostanie uruchomiony. W sytuacjach awaryjnych bardzo przydatna bywa wersja dosowa oprogramowania, dołączana przez niektórych producentów. Pozwala zająć się partycjami, gdy system operacyjny odmówi posłuszeństwa lub trzeba zagospodarować nowy dysk.

Na podium

Dzielić dysk na czworo

Przegląd programów do partycjonowania twardych dysków

Zwycięzcą naszego testu został PartitionMagic 8.0 ze względu na bardzo dobre możliwości i łatwą obsługę. Warto jednak uważnie przyjrzeć się pozostałym programom z dwóch powodów. Po pierwsze, zwycięzca jest dużo droższy od pozostałych. Po drugie, poszczególne programy znacznie różnią się od siebie i zaspokoją potrzeby różnych grup użytkowników. Partition Manager 5.6 to dobry program, ale z powodu trudnej obsługi nadaje się tylko dla zaawansowanych. Z kolei Partition Commander 8, oferujący wiele kreatorów, to trafny wybór dla początkujących.

Trochę teorii

Twardy dysk będzie bezużyteczny, dopóki nie zostanie na nim założona choćby jedna partycja, czyli wydzielony logicznie obszar, który w systemie operacyjnym widoczny jest jako dysk. Na twardym dysku można utworzyć jedną partycję lub podzielić go na kilka mniejszych (każda pojawi się w systemie jako kolejny dysk, otrzymując własną literę, np. E:). Podział daje różne korzyści: możliwość instalacji wielu systemów operacyjnych, łatwiejsze zarządzanie plikami (np. oddzielna partycja na MP3), udostępnienie własnego miejsca różnym użytkownikom i inne.

Są dwa typy partycji: podstawowa (primary) i rozszerzona (extended). To rozróżnienie jest istotne, jeśli zechcesz mieć więcej niż jeden system operacyjny w komputerze. Szczególnie "kapryśne" są w tej sytuacji starsze wersje Windows, które wymagają instalowania na partycjach podstawowych (dodatkowo nie tolerują też partycji o zbyt dużych rozmiarach). Jest to następstwo starej zasady, że na dysku można tworzyć najwyżej cztery partycje podstawowe, z których każda umożliwia uruchomienie niezależnego systemu operacyjnego. Gdy z czasem okazało się, że cztery to za mało, wprowadzono partycję rozszerzoną, na której można tworzyć partycje wirtualne, określane mianem dysków logicznych.

Zakładając nową partycję, ustala się nie tylko jej rozmiar i typ, ale również system plików, czyli sposób adresowania miejsca na dysku, przechowywania informacji o rozmieszczeniu plików, strukturze katalogów i sposobie nazewnictwa plików (np. maksymalna długość nazwy czy zestaw dozwolonych znaków). Ma to daleko idące konsekwencje. Najogólniej mówiąc, system operacyjny potrafi odczytać jedynie niektóre systemy plików (np. Windows 98 radzi sobie z FAT32, ale już nie odczyta plików z partycji NTFS utworzonej w Windows 2000). Poniższe zestawienie przedstawia zależność między systemem operacyjnym a systemem plików:

  • FAT: DOS, Windows 3.x/95/98/Me/NT/2000/XP, OS/2
  • FAT32: Windows 95 OSR2/98/Me/2000/XP
  • NTFS: Windows NT/2000/XP
  • HPFS: OS/2, starsze wersje Windows NT
  • Ext2, Ext3 i Linux Swap: Linux
  • ReiserFS: SuSE, Lindows
Tabela na początku artykułu pokazuje, jak testowane programy radzą sobie z systemami plików. Okazuje się, że znacznie lepiej niż systemy operacyjne. Za ich pomocą różne systemy plików można tworzyć w zasadzie niezależnie od używanego systemu operacyjnego, czego najlepszym przykładem jest obsługa linuksowych partycji przez, jakby nie było, windowsowe aplikacje. Twórcy niektórych programów poszli o krok dalej, np. Partition Explorer (dołączony do Partition Managera 5.6) pozwala na kopiowanie i zapisywanie plików na partycjach Ext2 i Ext3 z poziomu Windows.

PowerQuest PartitionMagic 8.0

Dzielić dysk na czworo

To najbardziej znany z prezentowanych programów do zarządzania partycjami. Zasłużył na swoją popularność.

PartitionMagic został opracowany przez firmę PowerQuest, a obecnie jest własnością Symanteca. Jest to najstarszy program (w sprzedaży dostępny od 1995), który umożliwia wprowadzanie zmian w układzie partycji bez utraty danych. Łączy duże możliwości z prostotą obsługi. Pozwala na tworzenie, kasowanie, przywracanie, zmianę wielkości oraz przesuwanie partycji (przyporządkowanie jej nowego obszaru na dysku).

Wirtualne partycje

Wprowadzanie nawet skomplikowanych zmian w układzie partycji na dyskach z użyciem PartitionMagic 8.0 nie nastręcza trudności. Najpierw należy nanieść wszystkie zaplanowane modyfikacje, a program odwzoruje je na ekranie, symulując rezultat. Faktyczny układ partycji pozostaje niezmieniony do czasu zamknięcia listy modyfikacji i zaakceptowania ich realizacji. Wtedy program już automatycznie przystąpi do pracy (uwaga: niektóre zmiany wymagają restartu komputera).

Łatwa obsługa to nie jedyna zaleta PartitionMagic 8.0. Potrafi wykonać większość operacji (m.in. zmianę rozmiaru klastrów czy konwersję między standardami FAT, FAT32 i NTFS) bez utraty danych zapisanych na partycjach. Co więcej, niektóre z tych operacji, np. zmiana rozmiaru partycji NTFS, nie wymagają ponownego uruchamiania systemu operacyjnego. Tylko PartitionMagic zawiera narzędzie sprawdzające poprawność wpisów w Rejestrze Windows po wprowadzeniu zmian w partycjach (błędne wpisy mogą się pojawić np. po zmianie litery dysku).

Przydatną funkcją jest tworzenie nowej partycji z parametrami dobranymi do systemu operacyjnego, który zostanie na niej zainstalowany (wybór obejmuje Linuksa oraz rodzinę systemów Windows).

Ochrona danych

Oprócz tego w pakiecie znajdują się jeszcze dwie aplikacje: BootMagic oraz DataKeeper. Pierwsza umożliwia uruchamianie różnych systemów operacyjnych w jednym komputerze. Z kolei DataKeeper służy do monitorowania wybranych plików, np. sterowników i automatycznego tworzenia ich kopii zapasowych.

Informacje Symantec

tel. (22) 5869200

http://www.symantec.pl

Cena ok. 420 zł