Dziennik lekcyjny w Sieci

Internetowy dziennik lekcyjny to uruchamiana w oknie przeglądarki aplikacja sieciowa, która pozwala nauczycielowi na dodawanie ocen oraz nieobecności ucznia. Stanowi także ułatwienie dla rodziców, którzy mogą w ten sposób śledzić postępy dziecka w nauce. Prezentujemy najlepsze polskojęzyczne dzienniki lekcyjne online.


Szkoła, która wykorzystuje wyłącznie tradycyjne dzienniki ocen, jest pozbawiona jakiegokolwiek skutecznego narzędzia pozwalającego na informowanie rodziców o ocenach. Wywiadówki są organizowane rzadko, a dzwonienie do opiekunów zdarza się z reguły tylko w najbardziej skrajnych sytuacjach. Wszystko zależy więc od dobrej woli dziecka. Internetowy dziennik lekcyjny rozwiązuje większość tych problemów. Jest to serwis internetowy, dlatego nie ma potrzeby instalowania programu na komputerze.

Wystarczy zalogować się do swojego konta. Rozwiązanie tego typu jest zazwyczaj wdrażane w życie przez szkołę. Jego koszt nie jest duży - ok. tysiąca złotych rocznie, rodzice mogą więc bez obaw zaproponować placówce edukacyjnej wprowadzenie takiej usługi. Konta otrzymują nauczyciele oraz opiekunowie, a czasami także same dzieci (z nałożonymi ograniczeniami). Ułatwia im to kontrolowanie własnych wyników.

Nauczyciel wpisuje oceny oraz nieobecności do aplikacji. Ta często automatycznie liczy frekwencje czy średnie. Pracownik szkoły ma stały dostęp do danych na temat swoich podopiecznych. Może również porównywać ich postępy na tle innych klas. Rodzic jest w stanie w dowolnym momencie zalogować się do serwisu i sprawdzić, jak radzi sobie jego dziecko.

Porównując internetowe dzienniki lekcyjne, wzięliśmy pod uwagę najpopularniejsze i najbardziej rozbudowane usługi. Uwzględniliśmy tylko te, które są dostępne w języku polskim i oferujące wszystkie podstawowe funkcje, takie jak możliwość dodawania i przeglądania ocen czy nieobecności, zarządzania planem lekcji oraz wysyłania wiadomości do użytkowników.

Librus

Dziennik lekcyjny w Sieci

Moduł ocen w dzienniku Librus.

Dziennik wydawnictwa Librus to prawdopodobnie najbardziej zaawansowana platforma w kraju. Oferowany jest w dwuletnim abonamencie, cena za pierwsze dwa lata zaczyna się od 2,5 tys. zł.

Za pośrednictwem witryny nauczyciel ma dostęp do danych wszystkich uczniów swojej szkoły. Ponadto może edytować profile członków powierzonej mu klasy. Najważniejsze informacje znajdują się w kartach Oceny i Nieobecności. Wpisywanie danych nie zajmuje wbrew pozorom dużo czasu. Z pomocą przychodzi moduł Dodanie seryjne ocen. Pozwala on na uzupełnianie stopni wszystkich członków klasy równocześnie. Dodatkowo w karcie Nieobecności zawarto opcję Wykaz uczęszczania, która generuje tabele dla poszczególnych klas.

Nauczyciel ma również dostęp do własnego planu lekcji oraz planu lekcji jego klas. Może kontrolować nieobecności czy zarządzać wywiadówkami. Istnieje także możliwość sporządzenia listy kategorii ocen, wśród których znajdują się takie jak kartkówka, odpowiedź ustna czy sprawdzian. Rodzic korzystający z dziennika Librus ma dostęp do informacji o ocenach i nieobecnościach swojego dziecka. Nie może oglądać informacji o innych osobach. Informacje dotyczące dziecka są dostępne natychmiast po opublikowaniu ich przez nauczyciela. Ten może powiadomić rodziców o aktualizacji za pomocą SMS-a. Wszystkie wpisane dane można drukować lub wyeksportować z programu w formie cyfrowej.

Info: www.dziennik.librus.pl

Prymus

Dziennik lekcyjny w Sieci

Mechanizm automatycznego generowania statystyk w Prymusie.

Prymus to kolejny rozbudowany wirtualny dziennik lekcyjny, chociaż w porównaniu z Librusem liczba szczegółowych funkcji jest trochę mniejsza. Z drugiej strony, ten program oferuje dużo bardziej nowoczesny i przyjazny interfejs. Informacje zostały podzielone na kategorie, takie jak Oceny lub Nieobecności, w których umieszczono rozwijane listy ze spisami klas, dzięki czemu nauczyciel ma szybki dostęp do różnych grup podopiecznych. Kolejne oceny dopisuje się w nowych kolumnach. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, ponieważ od razu widać, który uczeń nie otrzymał jeszcze oceny za aktywność i kogo należy w związku z tym dopytać.

Panel obecności został tak skonstruowany, że każdy dzień jest wyświetlany osobno. Nie ma tutaj zbiorczych statystyk - te umieszczono w osobnej karcie (niestety dotyczą tylko ocen) - podobnie jak plan zajęć nauczyciela oraz listę klas. W tej ostatniej każdy uczeń ma swoją wizytówkę ze zdjęciem, informacjami o frekwencji, da się także z tego miejsca wysłać do niego wiadomość. Konto rodzica pozwala na szybkie zapoznanie się z ocenami z poszczególnych przedmiotów. Aplikacja automatycznie oblicza średnią. Panel obecności jest bardziej rozbudowany niż w koncie nauczyciela - program przygotowuje zestawienie za cały semestr. W przeciwieństwie do Librusa, Prymus udostępnia także konta uczniów.

Info: www.prymus.info

Najważniejsze zalety internetowych dzienników lekcyjnych

1. Dostęp do danych z każdego komputera podłączonego do Internetu

2. Możliwość szybkiego aktualizowania treści i przekazywania ich rodzicom

3. Możliwość nadzorowania własnych wyników przez dziecko

4. Szybsza wymiana wiadomości między nauczycielem a rodzicami

5. Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa papierowego dziennika

6. Łatwiejsze porównywanie wyników uczniów i klas przez nauczyciela

7. Niski koszt dla szkoły i rodzica


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: