Dziennikarze lubią Sieć

Według ankiety przeprowadzonej przez ARC Rynek i Opinia oraz agencję BCA, aż 99% dziennikarzy wykorzystuje Internet jako źródło informacji.

Według przeprowadzonego online badania, 99% dziennikarzy deklaruje, że wykorzystuje Internet jako źródło informacji, a 30,5% traktuje go nawet jako najważniejsze źródło. Większe znaczenie miały dla ankietowanych dziennikarzy jedynie własne źródła informacji (38,1%). Dla ponad 88% dziennikarzy praca bez Internetu byłaby trudna.

Dla 57% uczestników badania Internet jest równie wiarygodnym źródłem informacji, jak inne. Co piętnasty badany (6,7%) uważa Internet za najbardziej wiarygodne źródło. Z drugiej strony ponad trzy razy więcej dziennikarzy (22%) jest przeciwnego zdania stwierdzając, że inne media są bardziej wiarygodne.

Internet jest wykorzystywany najczęściej do korespondencji ze "źródłami informacji" (90,5%), przygotowania materiałów do publikacji lub ich emisji (83%), a także wynajdywania informacji, które można wykorzystać (75%). Sześciu na dziesięciu badanych pomysłów na artykuły szuka w Sieci. Dwóch na trzech dziennikarzy obserwuje ponadto w Sieci działania konkurencji i innych mediów.

Ponad połowa dziennikarzy (53%) przeprowadzała już zdalnie wywiad. Około 20% uczestniczyło w konferencji prasowej on-line. 31% ankietowanych spodziewa się wziąć udział w takiej konferencji w ciągu najbliższego roku.

Na ankietę odpowiedziało 105 dziennikarzy wszystkich typów mediów, którzy mają dostęp do Sieci i korzystają z poczty elektronicznej.