Dziesiątka o euro

EOS Gallup przeprowadził w krajach, które wstąpiły do Unii Europejskiej w maju br. badanie na temat faktu wprowadzenia w nich euro. Gallup nie stwierdza entuzjazmu ale i specjalnego sceptycyzmu. Polacy należą do grona narodów chcących odwlec jak najdalej moment wejścia euro i spodziewających się negatywnych skutków dla sytuacji osobistej obywateli.

Według ustaleń Gallupa

@ tylko ok. połowa obywateli państw "Dziesiątki" jest zainteresowanych wprowadzeniem euro w ich kraju; najbardziej - Cypryjczycy, najmniej - Łotysze i Polacy (7% i 8%)

@ średnio 44% uważa, że wprowadzenie euro będzie miało pozytywne skutki dla ich kraju, 41% - że wręcz przeciwnie. Największymi optymistami są Słowacy, najpochmurniej na udział we wspólnej strefie monetarnej zapatrują się Maltańczycy, w Polsce 41% uważa, że euro nie poprawi sytuacji kraju

@ wpływ na osobistą sytuację ankietowanych jako pozytywny ocenia się średnio 40% obywateli "Dziesiątki", jako negatywny: średnio 45%; największymi optymistami są Cypryjczycy (52%), optymizmem wykazują się także nasi rodacy: najmniej w porównaniu do innych narodów, bo tylko 34% Polaków uważa, że wprowadzenie euro może coś w ich osobistym życiu polepszyć, za to najwięcej - bo połowa uważa, że pogorszy

@ średnio 47% badanych uważa, że zastąpienie narodowej waluty przez euro to utrata części narodowej tożsamości - ale 42% jest zadowolona z tej zamiany

@ 40% respondentów uważa, że euro powinno być wprowadzone tak późno, jak to możliwe, a tylko 19% - jak najszybciej; najbardziej skorzy do wymiany waluty są Słowacy, najbardziej chcą opóźnić ten moment Łotysze (46%), Estowie (47%), Maltańczycy (46%), a także Polacy (45%)

@ największe zagrożenie, jakie może towarzyszyć wymianie, to według ankietowanych oszustwa i wyższa inflacja

@ 47% ankietowanych będzie się czuło dzięki euro "lepszymi Europejczykami", a 45% - wręcz przeciwnie

@ 31% respondentów uważa siebie za dobrze poinformowanych w kwestii euro.

Jak widać rozkład odczuć towarzyszących wprowadzeniu euro jest w miarę równomierny, dlatego we wnioskach raportu zapisano m.in., że "sondaż nie dowodzi większego entuzjazmu, jak również zdecydowanej opozycji".


Zobacz również