Dziś obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego obchodzony jest 17 maja. W tym roku obchodzony jest pod hasłem "Lepsze życie w społecznościach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi" ("Better life in rural communities with ICTs").

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji. Z tej okazji organizowanych jest wiele konferencji, seminariów i debat.

W ramach ŚDSI 2011, odbyły się m.in. 10 maja debata pod patronatem Ministra Zdrowia "Telemedycyna - nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego", 13 maja odbyła się w Sejmie konferencja "Miejsce i rola Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej", 16 maja odbyła się debata pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich pt. "Jak włączyć e-wykluczonych Polaków w cyfrowy świat?", a dziś w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się debata "Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania ICT w procesie nauczania".

Zobacz również:

  • Disney & Marvel Games Showcase - kiedy się zacznie, jak oglądać i czego się spodziewać?
  • CES 2023 - kiedy i gdzie oglądać najważniejsze konferencje?

Jak co roku dziś w Sejmie odbędzie się też Konferencja Okrągłego Stołu "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego" pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Natomiast jutro w Sali Kinowej Pałacu Prezydenckiego odbędzie się organizowana przez PTI debata: "Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne - konfrontacja idei". W tym samym czasie będzie odbywać się spotkanie środowiska internetowego z Premierem, na którym mają być poruszone najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu tj. odpowiedzialność pośredników za treść w Internecie, zasady ponownego wykorzystania informacji z sektora publicznego, blokowanie stron z tzw. pornografią dziecięcą, regulacja usług audiowizualnych świadczonych przez Internet oraz retencja danych telekomunikacyjnych.

Z kolei 18-tego maja wieczorem w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rządu i Parlamentu RP z przedstawicielami środowiska teleinformatycznego oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Materiały na temat tegorocznych obchodów można też znaleźć na stronach ITU.