Dziurawa łatka wycofana

Microsoft usunął ze swojej strony internetowej łatkę bezpieczeństwa po tym, jak okazało się na niektórych komputerach doprowadzała ona do utraty połączenia z Internetem.

Grupa użytkowników raportowała wystąpienie problemów po zainstalowaniu łatki na oprogramowanie Microsoft's IPSec (IP Security). Problemy polegały na nieprawidłowej współpracy IPSec z aplikacjami innych producentów. Kłopoty wynikły z traktowania przez zaktualizowane oprogramowanie zwykłej transmisji internetowej jako ataku - w następstwie tego dochodziło do całkowitej blokady transmisji.

Łatka ta nie była typowym patchem, ale dodatkowym oprogramowaniem, zaprojektowanym do wykrywania potencjalnego penetrowania sieci VPN z wykorzystaniem IPSec, wyjaśnia Microsoft. Firma jest zobowiązana do udostępnienia poprawionej łatki i współpracuje obecnie z dostawcami oprogramowania nad wyeliminowaniem zaistniałych problemów. Użytkownicy, którzy już zainstalowali wadliwą łatkę, mogą ją usunąć, korzystając z funkcji Dodaj/Usuń programy w Panelu Sterowania.