Dziurawa ochrona środowiska

Państwa należące do Unii Europejskiej zwlekają z wdrażaniem unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska - czytamy w raporcie Komisji Europejskiej.

Raport dotyczy roku 2003, nie znalazły się w nim więc nowoprzyjęte państwa. Największe problemy z dostosowaniem do unijnych norm ma Francja, Grecja, Irlandia, Włochy i Hiszpania, najmniejsze zaś Dania i Szwecja.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska łamane są bardzo często - niemal jedna trzecia wszystkich skarg, które wpłynęły do Komisji Europejskiej dotyczy właśnie naruszenia tych dyrektyw. Do końca ubiegłego roku toczyło się 509 postępowań przeciwko krajom unijnym, które złamały przepisy o ochronie środowiska, a nowych skarg wpłynęło 505.

W 88 przypadkach dyrektywy dotyczące ochrony środowiska nie zostały wprowadzone do prawa unijnych krajów na czas. W 118 przypadkach zostały wdrożone niewłaściwie, a w 95 przypadkach nie dotrzymano zobowiązań wynikających z tych dyrektyw.

Największe problemy nastręczały unijnym państwom regulacje związane z czystością powietrza - na czas nie wprowadzono 54,4% dyrektyw z tej dziedziny. Państwa Piętnastki nie wypełniają także zobowiązań dotyczących gospodarowania odpadami i czystości wody.