E-mail przechodzi do historii

Według Forrester Research, pisanie listów elektronicznych już wkrótce stanie się archaizmem. Tradycyjne metody korespondencji zastąpią przekazy multimedialne.

Według przewidywań Forrester Research, do roku 2005 pisanie e-maili stanie się co najmniej niemodne. Tradycyjne e-maile zostaną zastąpione przez wideo-maile oraz inne przekazy multimedialne. Badania Forrester Research wykazały, że aż 92% konsumentów online będzie się komunikowało pomiędzy sobą za pomocą nowych technologii, a aż 57% amerykańskich gospodarstw domowych będzie używać takich technik komunikacji co najmniej raz w miesiącu.

Firmy wytwarzające sprzęt fotograficzny i wideo już zacierają ręce. Starają się, aby ich cyfrowe i wideokamery mogły dostarczać zdjęcia prosto do sieci, były w stanie przechowywać zdjęcia online, a nawet współtworzyć albumy i prezentacje online. Producenci urządzeń tego typu myślą również o dostarczaniu coraz bardziej zaawansowanych narzędzi do obróbki filmów wideo w warunkach domowych. Analizy Forrester są tak optymistyczne, gdyż rozwijane już dzisiaj techniki nie będą wymagały od ludzi uczenia się obsługi nowych urządzeń i narzędzi.