E-marketing ma przyszłość

SMG/KRC, TPI i IAB przeprowadziły badania na temat skuteczności marketingu interaktywnego w polskich warunkach.

Instytut Badawczy SMG/KRC, [email protected] Center należące do TP Internet oraz Internet Advertising Bureau Polska zorganizowały badanie nt. marketingu interaktywnego i perspektyw jego rozwoju w Polsce. Badań dokonano wśród kilkunastu menadżerów stron WWW przy pomocy moderowanej listy mailingowej oraz ankiety. Okazało się, że rodzime firmy widzą w marketingu interaktywnym możliwość pozyskiwania klientów i utrzymywania z nimi kontaktów oraz budowaniu tą drogą lojalności klientów. Dostrzegają też jednak jego wady.

Największe szanse rysują się na rynku B2B. Rozwój w sektorze B2C zależy od pokonania kilku istotnych barier. Według ankietowanych fachowców, marketing interaktywny za pośrednictwem Internetu traktowany jest przez firmy jako wsparcie tradycyjnych działań promocyjnych, a nie główna forma. Jego skuteczność jako nośnika reklamy została oceniona wysoko tylko w przypadku niektórych grup konsumentów i produktów. Stąd większe możliwości marketing interaktywny daje w obszarze B2B, czyli transakcjach pomiędzy firmami. Badani docenili szybkość komunikacji poprzez Internet, jej zasięg i personalizację -

potencjalnie możliwe jest rozesłanie dowolnego komunikatu bez ograniczenia terytorialnego i jednoczesne zindywidualizowanie przekazu i wysłania do konkretnego odbiorcy. Także koszt przygotowania i nadania przekazu jest w tym przypadku relatywnie niższy niż w przypadku tradycyjnych form marketingu. Jednocześnie zapewnia dwukierunkową komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami.

Przy obsłudze klientów indywidualnych (B2C) nadal brak jest możliwości precyzyjnego zidentyfikowania odbiorcy komunikatu oraz dokładnego określenia zasięgu Internetu w Polsce. Dosyć niska jest też zamożność polskiego społeczeństwa, za to same koszty połączeń - wysokie. Kolejną wadą jest stosunkowo niewielkie doświadczenie pracujących w tej branży specjalistów w prowadzeniu marketingu metodami tradycyjnymi. Generalnie, badani uważają jednak Internet za skuteczny nośnik reklamy w Polsce.