E-reklama na huśtawce?

W przyszłym roku zakończyć ma się spadek przychodów z reklamy internetowej w USA - przewiduje eMarketer. Poziom z 2000 roku zostanie jednak ponownie osiągnięty nie wcześniej niż w 2006 roku - wynika z przedstawionych prognoz.

Po dwóch latach spadków, w 2003 roku według szacunków eMarketera, wydatki na e-reklamę nieznacznie wzrosną do poziomu 6,7 mld USD. Zakładana poprawa sytuacji nastąpić ma dzięki zwiększeniu budżetów na reklamę elektroniczną przez tradycyjne firmy handlowe.

Prognozy eMarketera porównywane są z danymi PwC oraz IAB z lat ubiegłych. W br. eMarketer przewiduje, że wydatki na reklamę internetową wyniosą w USA niespełna 6,4 mld USD. Wydatki na e-reklamę będą w kolejnych latach rosnąć coraz szybciej - w przyszłym roku o 5%, w 2004 - o 7,5%, a w 2005 - o 12,5%.

Nie osiągną jednak do 2005 roku poziomu z 2000 roku. eMarketer szacuje, że za 3 lata wydatki te w USA wyniosą 8,1 mld USD, wobec 8,23 mld USD sprzed dwóch lat. Zdania innych firm badawczych na temat tegorocznych wydatków na reklamę są raczej rozbieżne: w porównaniu z ub. rokiem wzrost przewidują według ostatnich prognoz Gartner G2 (z 8,3 mld USD do 8.7 mld USD), Jupiter Research (z 5,5 mld USD do 5,6 mld USD) i Veronis Suhler (z 7,3 do 7,6 mld USD). Spadek - obok eMarketera - prognozuje także (identycznie) J.P.Morgan H&Q (z 7,2 mld USD do 6,4 mld USD), Lehman Broters (z 5,5 do 4,8 mld USD), Myers Group (z 4,3 do 4 mld USD), oraz Universal McCann (z 5,8 do 5,5 mld USD).