E-zaopatrzenie szwankuje

Raport NAPM Forrester Research informuje o słabym wykorzystaniu Internetu do zaopatrywania przedsiębiorstw w dobra potrzebne do ich działalności.

Wciąż rozpowszechniane są wspaniałe wizje o tym, jak Internet ułatwi prowadzenie interesów. Ostatni raport National Association of Purchasing Management/Forrester Research pokazuje jednak, że to ciągle przyszłość.

Ankieta przeprowadzona wśród 407 głównych menedżerów amerykańskich firm dostawczych należących do NAPM wykazała, iż 88,1% z nich uważa Internet za ważne zjawisko. Stwierdzili oni, iż zamierzają go wykorzystać w swych planach biznesowych w przyszłym roku. Mniej niż połowa, czyli 45,7% poinformowało, iż już zaopatruje się w dobra i usługi bezpośrednio w sieci (online). Prawie 71% przyznało, iż czyni to niebezpośrednio. Co czwarta firma (26,1%) poinformowała, iż zakupy online spowodowały spadek kosztów, jednak 8,1% odpowiedziało, że korzystanie z tej formy zaopatrzenia zwiększyło je. Aż 36,6% ankietowanych odpowiedziało, że zdolności realizacji dostaw online są złe lub niewystarczające.

Według raportu podstawowym zastosowaniem Internetu w przedsiębiorstwach jest wciąż zdobywanie informacji o potencjalnych dostawcach (80,7% głosów) oraz wysyłanie ofert i zapytań ofertowych (48,8%). Jako główne trudności w poważniejszym wykorzystaniu Internetu w biznesie wymieniono: trudności w integracji wykorzystywanego oprogramowania, brak jednolitych standardów oraz powolny rozwój tego rynku.

Więcej informacji: www.napm.org