E-zeznania podatkowe

Amerykanie chętnie wypełniają zeznania podatkowe w Internecie, ale nie chcą płacić podatków on-line.

Adobe zamówił u iQ Research&Consulting sondaż wśród 1000 amerykańskich podatników. Połowa badanych deklaruje, że wypełni zeznanie podatkowe przez Internet. Około 92% z badanych, którzy uczynili tak również w ub. roku było zadowolonych lub nawet bardzo zadowolonych z tego trybu wypełniania zeznań podatkowych. Warto zaznaczyć, że nieco mniejszy odsetek chętnych do internetowego wypełniania tych zeznań wykazało podobne badanie przeprowadzone przez Conference Board i TNS NFO. Według tego badania postąpić chce w ten sposób około 1/3 amerykańskich podatników.

O ile wypełnianie zeznań przez Internet jest więc bardzo popularne, to zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się z płaceniem podatków poprzez Sieć. Według Ipsos-Insight tylko 5% podatników w USA zapłaci podatek przez Internet kartą kredytową. To i tak znaczna poprawa w porównaniu z ub. rokiem, kiedy to zamiar taki deklarował zaledwie 1% badanych. 70% Amerykanów zamierza zapłacić czekiem.

Badani wiedzą najczęściej (63%), że mają taką możliwość. Do płacenia podatku kartą kredytową zniechęca Amerykanów przede wszystkim konieczność poniesienia opłaty manipulacyjnej przy transferze. Z reguły opłata ta wynosi 2,25% do 3%. W przypadku zwykłych transakcji kartą kredytową bierze ją na siebie sklep, jednak amerykańskie prawo podatkowe nie przewiduje przeniesienia tego kosztu na urzędy skarbowe.


Zobacz również