EBI pożyczył

Polska otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego pożyczkę w wysokości 250 mln euro.

Pieniądze przeznaczone są na wsparcie projektów naukowych i innowacyjnych. Kredyt został przyznany naszemu krajowi na preferencyjnych warunkach. Marża banku wynosi 0,13%. Minister finansów, Mirosław Górnicki, stwierdził, że jest to "inwestycja w przyszłość".

EBI po raz pierwszy przyznał Polsce kredyt na cel inny niż rozwój infrastruktury. "W ten sposób możemy pomóc temu krajowi w usprawnieniu nieodzownych zdolności badawczych, udoskonalaniu infrastruktury akademickiej i wykorzystaniu innowacji technologicznych" - powiedział, cytowany przez PAP, prezes EBI Philippe Maystadt.

Łącznie EBI podpisał lub uzgodnił z Polską ostatnio pożyczki na 760 mln euro.

Z tego Katowice otrzymają pożyczkę w wysokości 50 mln euro, a Bydgoszcz - 35 mln euro, miasta będą mogły za to finansować projekty z zakresu infrastruktury miejskiej, ochrony środowiska, transportu, zdrowia i edukacji, rewaloryzacji zabudowy miejskiej.

Bank BPH otrzyma 100 mln euro na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, na ten sam cel Kommunalkredit otrzyma 25 mln euro.

Łącznie zadłużenie naszego kraju w EBI wynosi 8,2 mld euro. Jest to 1/3 wszystkich pożyczek przyznanych przez ten bank krajom Europy Środkowej i Wschodniej.