EFF pozywa gigantów

Organizacja Electronic Frontier Foundation pozwała do sądu 28 największych wytwórni filmowych na świecie. EFF zarzuca im próby łamania praw konsumenckich poprzez działania mające na celu zakazanie używania niektórych typów magnetowidów cyfrowych.

Organizacja Electronic Frontier Foundation pozwała do sądu 28 największych wytwórni filmowych na świecie. EFF zarzuca im próby łamania praw konsumenckich poprzez działania mające na celu zakazanie używania niektórych typów magnetowidów cyfrowych.

Pozew został złożony w imieniu 5 użytkowników takich urządzeń. Obawiali się oni, że mogą być indywidualnie postawieni przed sądem przez wytwórnie filmowe, które twierdzą, że magnetowidy cyfrowe są wykorzystywane głównie do nielegalnego kopiowania i rozpowszechniania filmów, programów telewizyjnych, itp.

W ubiegłym roku kilka największych studiów filmowych złożyło pozwy przeciwko firmom SonicBlue oraz Replay twierdząc, że produkowane przez nie magnetowidy cyfrowe umożliwiają powielanie filmów z nośników zabezpieczonych przed nieautoryzowanym kopiowaniem. Wytwórnie miały pretensje głównie do koncerny Replay, którego magnetowidy z serii ReplayTV 4000 pozwalają na nagrywanie programów telewizyjnych z pominięciem reklam i przeniesienie nagranego obrazu np. do komputera.

EFF ma nadzieję, że orzeczenie sądu pozwoli użytkownikom magnetowidów cyfrowych na legalne ich wykorzystywanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Więcej informacji:

http://www.eff.org