EIAS 5.5

EIAS (Electric Image Animation System) to nowa nazwa znanego i popularnego pakietu do tworzenia animacji i modelowania Electric Image Universe. Tradycyjnie w pakiecie pojawiło się wiele nowych funkcji i ulepszeń, ale przed podjęciem decyzji o zakupie warto przeczytać opinię Digita, aby uniknąć niespodzianek.

EIAS (Electric Image Animation System) to nowa nazwa znanego i popularnego pakietu do tworzenia animacji i modelowania Electric Image Universe. Tradycyjnie w pakiecie pojawiło się wiele nowych funkcji i ulepszeń, ale przed podjęciem decyzji o zakupie warto przeczytać opinię Digita, aby uniknąć niespodzianek.

EIAS 5.5
Ze względów licencyjnych w pakiecie nie ma już modelera EI Modeller. Jego miejsce zajął doskonały modeler Silo Subdivision, który, niestety, jest zgodny tylko z systemem Windows. Innymi słowy, zakup pakietu EIAS 5.5 przez użytkowników Maca może być nieekonomiczny.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że EIAS to przestarzały system. To pierwsze wrażenie, które sprawia dość archaiczny interfejs, może być jednak mylące. Tak naprawdę jest to poważny pakiet oprogramowania, składający się z kilku modułów (Animator, Camera, Transporter, Renderama, Image Viewer i Radiosity). Najważniejszą częścią pakietu jest program Animator, do którego można ładować modele, tworzyć animacje, nakładać tekstury i oświetlać scenę.

Z kolei moduł Camera to bardzo dobry program przeznaczony do renderingu, który jest odpowiedzialny za raytracing i renderowanie Phong. Ten moduł można zgodnie z umową licencyjną zainstalować na wielu komputerach w sieci.

W wersji 5.5 pojawiło się kilka przydatnych funkcji. Jedną z najważniejszych nowości jest przyspieszenie renderowania w module Camera (szczególnie w przypadku raytracingu). Warto też zwrócić uwagę na pojawienie się obsługi obrazów HDRI i formatu Granger FX, który jest wykorzystywany przez EIAS do generowania przejść w programach After Effects i Premiere.

Obsługa HDRI ma podstawowe znaczenie dla osób profesjonalnie zajmujących się tworzeniem fotorealistycznych prac 3D. Teraz EIAS nie tylko pozwala na oświetlenie sceny za pomocą obrazów HDRI, ale także umożliwia otwieranie i wyświetlanie tych obrazów, zmianę ustawień gamma oraz eksport do innych formatów odwzorowania.

Program Radiosity wykonuje obliczenia zewnętrznie i zapisuje informacje o oświetleniu w węzłach obiektu. EIAS może odczytywać te dane i stosować je dla kanału Ambient obiektów. Przygotowanie sceny dla aplikacji Radiosity obejmuje dodanie obiektów i lamp, które będą odbierały i emitowały światło oraz promieniowanie, a także zdefiniowanie wymaganej geometrii. Poszczególne atrybuty są jednak rozrzucone po całym interfejsie programu, co spowalnia proces przygotowywania. Po zdefiniowaniu wszystkich właściwości należy uruchomić proces liczenia. Po jego zakończeniu wystarczy kliknąć przycisk Update na panelu Radiosity, aby zastosować przygotowane rozwiązanie dla odpowiedniego widoku.

EIAS 5.5

Przykład użycia interfejsu Caustics.

Jest to bardzo przydatne, ponieważ można wyświetlać gotową scenę w czasie rzeczywistym - widok nie jest przeliczany w zależności od widoku. W przypadku animacji z kamerą pozwala to uniknąć niepożądanych drgań. Scenę można oświetlać i renderować w normalny sposób za pomocą modułu Camera. Należy jednak zwrócić uwagę, że praca z programem Radiosity jest bardzo powolna, szczególnie w porównaniu z innymi systemami, takimi jak Brazil, Mental Ray lub Cinema 4D. Program Radiosity jest oparty na geometrii, co może spowodować poważne problemy, takie jak uszkodzenie modeli po zapisaniu rozwiązania.

EIAS 5.5

Nowy shader NPR Lite.

Pakiet EIAS może być użyty dla wszystkich rodzajów animacji, ale najlepiej sprawdza się przy nieruchomych obrazach o wysokiej jakości oraz animacjach z użyciem kamery. W dalszym ciągu doskonale i bardzo szybko działa efekt Motion Blur, podobnie jak Mental Ray. Niestety, sposób tworzenia odwzorowań tekstur jest już przestarzały. Przydałby się także lepszy interfejs edycji UV.

Interfejs EIAS składa się z czterech oddzielnych okien z różnymi widokami oraz wielu palet pływających. Osoby przyzwyczajone do pracy z innymi aplikacjami do modelowania trójwymiarowego (takimi jak 3DS Max, Maya lub Cinema 4D) mogą narzekać na sposób obsługi pakietu EIAS. Odnosi się to szczególnie do podglądu, który jest dostępny tylko dla podstawowych parametrów powierzchni, ale już nie dla tekstur, odbić i innych funkcji. Wydaje się, że konkurencja lepiej sprawdza się pod tym względem.

Należy jednak podkreślić, że funkcje zapewniane przez EIAS sprawdzają się dobrze w wielu zastosowaniach. Nie jest to może narzędzie dla osób wymagających najlepszego oprogramowania, dostępnego na rynku, ale warto poważnie rozważyć jego zakup ze względu na wysoką jakość renderowania.

prokt: EIAS 5.5

producent: EI Technology Group

cena brutto: 895 USD

konkurenci: Maxon Cinema 4D, NewTek LightWave, Realsoft 3D

kontakt:http://www.eitechnologygroup.com

za:

Szybkie i dokładne renderowanie, obsługa HDRI, brak ograniczeń podczas renderowania w sieci.

przeciw:

Brak modelera EI Modeller, modeler Silo tylko w wersji dla Windows, przestarzały interfejs.