EPM przyszłości

Zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) to jeden z najciekawszych i najważniejszych obszarów rozwoju wiedzy o przedsiębiorstwie. Prezesi największych firm typują w sondażu Business Objects prognozy zastosowania technik EPM w najbliższych 5 - 10 latach.

BusinessWeek i firma Business Objects przeprowadziły ankietę wśród 50 prezesów z 1000 największych firm na świecie. Ankieta dotyczyła przewidywań prezesów co do rozwoju strategii zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) i stosownych technik w najbliższych 5 - 10 latach.

Badania podsumowuje pięć głównych wniosków - prognoz, stawianych przez ankietowanych:

* EPM ułatwi wprowadzanie najlepszych praktyk

EPM zakłada poprawę jakości wyborów strategicznych na każdym poziomie w firmie. Aby udrożnić wprowadzanie najlepszych praktyk, dobrze jest ukazać pracownikom powiązanie ich działań z poprawą wydajności, łączyć działania z jasnymi, zakładanymi celami.

* EPM pomoże w standaryzacji pomiaru wydajności

Ankietowani liczą na to, że EPM pomoże im w określaniu wkładu poszczególnych osób i działów w sukces organizacji a zatem i wytworzenie kultury odpowiedzialności. To z kolei przełoży się na spójne pomiary kluczowych wskaźników optymalizacji wydajności. Według ankietowanych, strategia EPM jest koniecznym składnikiem przeprowadzania zmian i zapewnienia spójności i dyscypliny pomiaru.

* EPM połączy HR ze strategią korporacyjnąEPM powinna pomagać motywować pracowników, aby dokładnie rozumieli czego się oczekuje od nich oraz jakie są konsekwencje niedopełnienia obowiązku. EPM oznacza, że zysk i brak odpowiedzialności mogą być mierzone nawet w skali jednostki, zatem można podnieść wydajność wszystkich operacji.

* EPM przyspieszy podejmowanie decyzji

Zarządzanie wydajnością dotyczy przede wszystkim ludzi, EPM to dostarczanie właściwej informacji do właściwych osób w odpowiednim czasie. Wdrożenie strategii EPM oznacza, że łatwiej będzie przewidywać ewentualne niekorzystne długoterminowe konsekwencje pomysłów dobrych na krótką metę.

* EPM zmieni myślenie CEO o strategii

Ankietowani są zdania, że długoterminowe cele związane z zarządzaniem wydajnością to oddolna budowa strategii, z prawdziwym zaangażowaniem pracowników. EPM zmienia szybko myślenie menedżerów o wydajności. Wobec EPM CEO nie powinien zarządzać dochodami na akcję, ale wskaźnikami. Kluczem do sukcesu będzie przekonanie całości wyższego kierownictwa do EPM.


Zobacz również