EU: stwórzmy jeden standard mobilnej telewizji

"Komisja Europejska przygotowuje nowe rozwiązania prawne, które mają stymulować rozwój usług telewizji mobilnej" - poinformowała Viviane Reding, komisarz Unii Europejskiej ds. społeczeństwa informacyjnego.

Telewizja mobilna jest jednym z głównych haseł promowanych przez producentów wystawiających się na targach CeBIT. Niektórzy z nich, przewidują wręcz, że wkrótce połowa użytkowników komórek w UE (nawet 200 mln osób) będzie abonentami tego typu usług.

Mimo, że Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów w każdym z krajów Starego Kontynentu, nie ma zgody co do jednego standardu transmisji sygnału telewizyjnego na komórki, a samo jego udostępnianie podlega różnym prawom w każdym z krajów. Modyfikacja dyrektywy "Television Without Frontiers" ma doprowadzić do tego, że będzie obowiązywać prawo kraju pochodzenia. Ułatwić ma to działanie dostawców treści.

Jeśli jednak europejskie rządy i operatorzy nie zgodzą się na stosowanie jednego standardu technologicznego - w tym częstotliwości nadawania - trudno będzie im osiągnąć efekt skali niezbędny do czerpania zysków z telewizji mobilnej. Być może państwom UE uda się uzgodnić wspólne stanowisko podczas dwóch zbliżających się konferencji: tegorocznej - Regional Radio Conference i przyszłorocznej World Radio Conference.