EUROprawnik

Pełna i aktualna wiedza prawna jest kluczem do sprawnego funkcjonowania firm i instytucji, szczególnie gdy dotyczy spraw o europejskim zasięgu.

Pełna i aktualna wiedza prawna jest kluczem do sprawnego funkcjonowania firm i instytucji, szczególnie gdy dotyczy spraw o europejskim zasięgu.

EUROprawnik

EUROprawnik

System europejskiej informacji prawnej to na pewno program, który doskonale wkomponowuje się w okres przygotowań do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Już samo wyliczenie zawartości bazy budzi uznanie: wybór źródeł prawa pierwotnego Wspólnot Europejskich, wybór źródeł prawa wtórnego Wspólnot Europejskich (ok. 20 tys. najważniejszych aktów), przetłumaczone na język polski metryki kilku tysięcy aktów prawnych UE, zbiór 8 tys. orzeczeń unijnych trybunałów, opracowanie programów pomocowych PHARE, IPSPA i SAPARD, polskie akty prawne odnoszące się do obszarów regulowanych przez prawo Unii, informator adresowy dotyczący rozmaitych instytucji i organów, ilustrowany przegląd prawnych aspektów funkcjonowania Wspólnot, 1,5 tys. też z piśmiennictwa prawniczego, bibliografia ok. 1 tys. publikacji. Cennym dodatkiem jest słownik angielsko-polski z 370 tys. haseł.

Co ważne i niezbędne, baza może być systematycznie aktualizowana z zakupionych dysków CD lub bezpośrednio z Internetu.

Oczywiście kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania bazy ma prosty w obsłudze i intuicyjny system nawigacyjny i wyszukiwawczy oraz indeksy alfabetyczny i tematyczny. Zastosowany system filtrów wyszukiwawczych jest dokładnie dostosowany do charakteru potrzebnych informacji, co docenią zwłaszcza osoby z prawniczym przygotowaniem.

Dyskusyjna jest na pewno cena programu. O ile jest w pełni zrozumiała w przypadku firm i instytucji, dla których stosunek wartości użytkowej do kosztu jest i tak bardzo korzystny, o tyle dla naukowca czy studenta jest bez wątpienia za wysoka. A przecież użytkownicy o akademickiej proweniencji są potencjalnie bardzo wdzięcznymi odbiorcami tak cennej bazy. A może warto by się zastanowić nad akademicką licencją, podobnie jak w przypadku programów biurowych? Warto też podkreślić referencje programu - EUROprawnik został laureatem konkursu Europrodukt, organizowanego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów.

Rodzaj baza danych

Producent Techland

Informacjehttp://www.techland.com.pl

Cena 1464 zł.