Eclipse 3.1

Prawie rok po premierze środowiska Eclipse 3.0 pojawiła się jego najnowsza wersja, 3.1, obsługująca J2SE 5.0.

Prawie rok po premierze środowiska Eclipse 3.0 pojawiła się jego najnowsza wersja, 3.1, obsługująca J2SE 5.0.

Eclipse 3.1

Wprowadzenie obsługi platformy Java 2 Standard Edition 5.0 do środowiska Eclipse to oprócz modyfikacji w kompilatorze i debugerze (Java Development Environment dostarczany razem z Eclipse zawiera własny kompilator, niezależny od Java SDK), również wiele zmian w samym edytorze oraz w inteligentnych narzędziach automatyzujących tworzenie i modyfikowanie kodu. Mechanizm automatycznego naprawiania błędów, uzupełniania kodu, wyszukiwania, refaktoringu i kolorowania składni, a także wiele kreatorów uwzględnia obecnie nowe konstrukcje języka Java 5.0, jak np. typy parametryczne (generic types) czy rozszerzone pętle do iterowania tablic i kolekcji.

JDT w Eclipse 3.1 potrafi precyzyjnie analizować kod i wykrywać potencjalne problemy. W trakcie kompilacji mogą być np. wyszukiwane referencje do zewnętrznych bibliotek, które później - w czasie działania aplikacji - mogą okazać się niedostępne. Dostęp można zablokować nawet na poziomie pojedynczych typów lub klas w pakiecie.

Rozbudowany edytor kodu zwraca uwagę na przestarzałe funkcje, których stosowanie nie jest zalecane, i automatycznie zaznacza w tekście programu wszystkie odwołania. Dla większej czytelności kodu wyróżnia także metody odziedziczone po innej klasie. Odnośniki do funkcji w komentarzach są aktywne i pozwalają łatwo przenieść się do definicji poszukiwanej funkcji. Za sprawą nowego kreatora do konwersji kodu bardzo wygodna jest praca z ciągami znaków przechowywanymi w zewnętrznych zasobach.

Rozbudowane zostało również samo środowisko graficzne. Wśród nowych możliwości należy zwrócić uwagę na wybiórcze ładowa-nie ustawień, importowanie wielu projektów na raz oraz przypisywanie domyślnych edytorów do typów plików.

Informacje Eclipse Foundation,http://www.eclipse.org

Cena bezpłatny (open source)